چهارشنبه 1 شهریور 1396

افزایش حقوق بازنشستگان در دستور کار قرار گرفت

افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در دستور کار ربیعی

پاسخ دبیرکل خانه کارگر به منتقد یک وزیر پیشنهادی

در این شهرهای ایران نرخ بیکاری نزدیک به صفر است

مهم‌ترین بحران جویندگان کار در تهران چیست؟

ربیعی: با پول پاشیدن فقر حل نمی‌شود

داستان ۵۰۰ میلیونی که ربیعی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کرد

دلایل یک نماینده برای دفاع از وزیر کار

نماینده مجلس خطاب به وزیر کار: کارگران ما چشم امید دوختند؛ شما چه کار کردید؟

نطقی در حمایت از وزیر کار/ ربیعی شب‌ها برای تامین اجتماعی در وزارتخانه می‌خوابد

مخالف وزیر کار چه گفت؟/ به جای ۷۰ کار ناقص ۴ کار را کامل انجام دهید

آذری‌جهرمی: ۱۲سال از فناوری دنیا عقب‌تریم

احمد میدری: صدای طبقات محروم در دولت بودیم

چند کارگر ساختمانی متقاضی بیمه هستند؟

تلگرام، بازار سنتی را می‌بلعد

آمار شاغلان اعلام شد

۱۰ دلیل بحرانی شدن بازار کار تحصیلکرده‌ها

اقدام تازه وزارت کار برای امنیت شغلی

امسال ۱۱ هزار نفر استخدام می‌شوند

تنگناهای اشتغالی دولت دوازدهم

آخرین مطالب
x