دوشنبه 1 آبان 1396

لیلاز:معافیت‌های مالیاتی بی‌منطق لغو شود

یک تحلیلگر مسایل اقتصادی گفت:«اگر قرار بر معافیت مالیاتی باشد، بخش های اقتصادی باید از این معافیت ها بهره بگیرند و نه نهادها.»

چرا ۹۵ درصد قراردادهای کار، موقت است؟

بازارکار - کارشناسان معتقدند که آسیب قراردادهای موقت، به بازار کار خواهد بود و باعث عدم چسبندگی نیروی کار به کارگاه می شود.

شما نظر دهید/ چگونه می‌توان دورریز نان را کم کرد؟

بازرگانی - در حالی مصرف نان در ایران 6 برابر مردم جهان است که بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان دورریز و هدر روی نان به بیش از 30 درصد می‌رسد.

آخرین مطالب
x