دوشنبه 20 آذر 1396

بازگشت جانی آیو بر قله طراحی در اپل

این روزها خبر محو پروفایل «آلن دای» و «ریچارد هووارث» از صفحه مدیران ارشد اپل با بازگشت «سر جانی آیو» به رهبری همه بخش‌های دیزاین در این کمپانی همراه شده است.

بزرگ‌ترین شکست‌های فناوری در سال ۲۰۱۷ را بشناسید

سخت افزار - در سالی که کمتر از یک ماه به پایان آن داریم، شکست‌های بزرگی را در دنیای آی تی شاهد بودیم.

گوگل مپ شما را قبل از ایستگاه اتوبوس مورد نظر از خواب بیدار می‌کند

نرم افزار - گوگل مپ به زودی قبل از رسیدن به ایستگاه اتوبوسی که قصد پیاده شده دارید، شما را مطلع می‌سازد.

آخرین مطالب
x