دوشنبه 20 آذر 1396

رویای شاهزاده‌ها؛ عربستان در مرز با مصر و اردن چه‌ می‌سازد؟

عربستان قصد دارد تا در مرز این کشور با مصر و اردن شهری متفاوت بسازد؛ شهری که در وصفش، روایت‌های رویایی آمده است. هرچند که هنوز معلوم نیست چقدر این رویاها به واقعیت نزدیک می‌شود.

شما نظر بدهید/ درآمد حاصل از گران شدن عوارض‌خروج از کشور می‌تواند گردشگری داخلی را توسعه دهد؟

میراث فرهنگی و گردشگری - آمار ورود گردشگر خارجی به ایران کمتر از خروج گردشگر از کشور است و این اتفاق باعث می‌شود تراز گردشگری ایران منفی باشد.

زنانه‌شدن‌فقر و اعتیاد؛ بزرگ‌نمایی یاتصویردرست از جامعه‌ایران؟

آسیب‌ها - اگر صحبت از زنانه‌شدن فقر و اعتیاد ناشی از جلب توجه عمومی به این معضلات است، می‌توان اظهارات مسئولان در این مورد را دارای مصداق دانست اما اگر این مساله با تفکیک و محدود کردن آسیب‌های اجتماعی به یک جنس مطرح باشد، در این شرایط نمی‌توان آن را دارای مصداق اجتماعی دانست.

آخرین مطالب
x