دوشنبه 2 مرداد 1396

کامیابی‌ها و ناکامی‌های یازدهمین دولت

حسن روحانی به زودی در شرایطی کابینه دوازدهم را تشکیل می دهد که راه سخت چهارسال گذشته دیگر پیش روی او و دولتش نیست؛حالا سختی ها به پایان رسیده و در چهارسال آینده رشد و ثبات در انتظار اقتصاد ایران است.

ایرانی‌ها در خانه‌های چندمتری زندگی می‌کنند؟

مسکن - بررسی جزییات نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 نشان می دهد یک پنجم از واحدهای مسکونی ایران بین 50 تا 75 متر مربع مساحت دارند.

زنگنه: یا قانون را عوض کنید یا وزیر را

انرژی - وزیر نفت گفت: «قراردادهای تجاری در دنیا عموما منتشر نمی شوند؛ ضمن اینکه مجلس در سال 90 تصویب کرد که متن قراردادها منتشر نشود. الان دو راه پیش روست؛ یا قانون را عوض کنید یا وزیر را »

آخرین مطالب