شنبه 25 آذر 1396

چند واقعیت تلخ درباره برکناری گلنار وکیل گیلانی

برکناری خارج از عرف معمول گلنار وکیل گیلانی از فدراسیون چوگان همچنان برای ورزش کشور تبعات دارد.

برادر برانکو مربی پرسپولیس می‌شود

لیگ برتر - برادر سرمربی کروات پرسپولیس جانشین مربی جدا شده این تیم خواهد شد.

دستیار برانکو از پرسپولیس جدا شد

لیگ برتر - سرتن چوک دستیار کروات برانکو از پرسپولیس جدا شد.

آخرین مطالب
x