چهارشنبه 7 تیر 1396

عاقبت عجیب خلیل کبابی!

در حاشیه پایان بحث برانگیز سریال «زیر پای مادر» و حذف شخصیت رخساره و ازدواج مجدد خلیل با آتنه!

چه می‌کنه این زغال خوب و مواد خالص!

کاریکاتور - معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری گفت: در 2 سال گذشته الگوی مصرف مواد مخدر در کشور از شیشه به سمت ماری جوانا و ترکیبات آن تغییر یافته است و تریاک همچنان در صدر است.

شهردار مشهد قابلمه به دست!

کاریکاتور - حکم انفصال از خدمت شهردار مشهد و رئیس ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی، با اعتراض او، موقتا متوقف شد!