پنج شنبه 3 فروردین 1396

جرقه تنش‌های ترکیه با اروپا از کجا زده شد؟

دکتر رحمان قهرمان پور معتقد است که اختلافات میان ایران و ترکیه مقطعی بوده و تنش ها میان دو کشور در ماههای آینده کاهش خواهد یافت.

ترکیه و نئوسلطانیسم

خاورمیانه - مقاله پیش رو ترجمه مجموعه چهار مقاله از دکتر آلن بن مایر استاد روابط بین الملل دانشگاه نیویورک است که در فاصله زمانی 26 ژانویه تا 7 مارس سال جاری نوشته شده است.

آخرین اخبار و تحولات مرتبط با حمله تروریستی در لندن

اروپا - براساس آخرین اخبار منتشر شده در اوایل بامداد روز پنجشنبه، 5 نفر در جریان حمله 'تروریستی' در مجاور پارلمان انگلیس در قلب لندن، کشته و دستکم 40 نفر زخمی شده اند.

آخرین مطالب