جمعه 5 خرداد 1396

اقدام بحرین علیه شیخ قاسم، نقض الزامات حقوق بشر بین الملل است

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، اقدامات دولت بحرین علیه شیخ عیسی قاسم و تجمع مسالمت‌آمیز حامیان وی را محکوم و آن را نقض الزامات حقوق بشربین الملل توسط این کشور دانست.

سهم کربن سیاه یا دوده از هوای تهران/ کربن سیاه احتمال بروز سرطان را افزایش می‌دهد

سلامت - سالانه شمار زیادی از شهروندان در تهران به علت آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. سهم کربن سیاه یا دوده در این میان تا آن حد است که می‌تواند عاملی برای مرگ مستقیم یا بیماری‌های سرطان‌زا و خطرناکی شود که جز مرگ نتیجه دیگری ندارد.

سهم کربن سیاه یا دوده از هوای تهران/ کربن سیاه احتمال بروز سرطان را افزایش می‌دهد

سلامت - سالانه شمار زیادی از شهروندان در تهران به علت آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. سهم کربن سیاه یا دوده در این میان تا آن حد است که می‌تواند عاملی برای مرگ مستقیم یا بیماری‌های سرطان‌زا و خطرناکی شود که جز مرگ نتیجه دیگری ندارد.

آخرین مطالب