شنبه 7 اسفند 1395

کشف عامل کسری پنهان بودجه

درحالی که دولت بودجه عمومی لایحه سال ۱۳۹۶ را نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰ درصد افزایش داده است، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه عمومی را نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۸ درصد افزایش داد.

بهترین بازارهای جهان در ۱۱۷ سال گذشته

جهان - بهترین بازارها از نظر بازگشت سهام بین سال های ۱۹۰۰ تا ۲۰۱۶ اعلام شد.

«ارج»ها چگونه ورشکست می‌شوند؟

صنعت - ارج یکی از برندهایی است که برای اغلب افراد در جامعه ما با نوستالوژی همراه است.

آخرین مطالب