دوشنبه 2 بهمن 1396

ماموریت سخت دولت روحانی

دولت دوازدهم ماموریتی دشوار و در عین حال تعیین‌کننده برای حل چالش‌ها و مشکلات انباشته شده در پیش رو دارد؛برآوردها حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی در سال آینده حدود 5.8 درصد و نرخ بیکاری 11.2 درصد خواهد بود.

از شاهرخ خان تا ترامپ/امسال در اجلاس داووس چه خبر است؟

جهان - این روزها هزاران نفر از ثروتمندان و افراد قدرتمند جهان در حال آماده شدن برای سفر به داووس هستند.

چرا بیمار اقتصاد ایران تاب جراحی ندارد؟

اقتصاد کلان - پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران معتقد است پیش‌نیاز جراحی، تثبیت وضعیت بیمار است؛ وضعیت اقتصاد ما در شرایط یک بیمار بدحال است که تاب جراحی بزرگ را ندارد. ابتدا باید شرایط را فراهم کرد.

آخرین مطالب
x