دوشنبه 5 تیر 1396

رهبرمعظم انقلاب: آتش به اختیار به معنی فحاشی نیست

مقام معظم رهبری تاکید کردند که آتش به اختیار به معنی بی قانونی و فحاشی و طلبکار کردن مدعیان پوچ اندیش و مدیون کردن جریان انقلابی کشور نیست.

غرویان: خودسرها در مقابل حامیان روحانی عددی نیستند

احزاب و شخصیت‌ها - استاد حوزه علمیه قم بر این عقیده است که با خودسرها باید مقابله شود تا جلوی اهانت‌ به رییس جمهور و مسئولان گرفته شود.

روحانی: با وحدت به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب عمل کنیم

دولت - رییس جمهور با اشاره به پایان دوران رقابت سیاسی و انتخاباتی، اظهار کرد: اکنون باید رقابت تنها برای خدمت به مردم باشد.

آخرین مطالب