چهارشنبه 4 بهمن 1396

ویروس «گرانی دلار» کی خوب می‌شود؟

قیمت دلار هر سال میانه زمستان معضل اقتصاد می شود،درست مثل زکام است.هر زمستان ویروسش می آید مدتی حال عمومی اقتصاد را دگرگون می کند و با تزریق دلار و دخالت بانک مرکزی،شرایط عادی می شود.اما ویروس دلار گران از کجا می آید؟

تجار چه موانعی مقابل اقتصاد ایران می‌بینند؟

صنعت - فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مهم‌ترین مشکلات موجود در اقتصاد کشور را چه مسایلی می دانند؟

حریری:نگاه سیاستمداران به ایجاد اشتغال دو بعدی است

بازرگانی - عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است اگر اقتصاد شفاف و رقابتی شود، فضای کسب و کار بهبود پیدا می‌کند، رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی افزایش پیدا می‌یابد و درنتیجه اشتغال ایجاد می‌شود.

آخرین مطالب
x