چهارشنبه 29 دی 1395

وقتی واقعیت هم منتقدان برجام را راضی نمی‌کند

برجام و اثرات آن در اقتصاد ایران موضوعی است که این روزها نقل محافل کارشناسی و تحلیلی است.در همین رابطه دو دیدگاه مخالف و موافق تاثیرپذیری اقتصاد ایران از توافق برجام در کافه خبر مورد بررسی قرار گرفت.

روزهای بی‌هیجان بازار سکه

بازار مالی - قیمت سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۱۵۵ هزار تومان است.

اگر برجام نبود،تولید نفت ۵۰۰ هزار بشکه بود

اقتصاد سیاسی - هادی حق شناس گفت:«شاخص ترین مطلبی که می‌تواند شرایط تحریم های ظالمانه را توصیف کند، این نکته بود که میزان فروش نفت ما هر 6 ماه یک بار در حال کاهش بود.»

آخرین مطالب