پنج شنبه 26 مرداد 1396

پاسخی به جدیدترین نوشته غیرمسئولانه درباره ماجرای شجاعی و حاج‌صفی

اساسا نمی دانم چرا هر بار که یادداشتی از دوست خوبم رضا شجیع می خوانم ، ناچار می شوم نکاتی بدیهی را برایش توضیح بدهم.

دعوای عربی قطر را بهشت بازیکنان درجه دوی ایرانی کرد!

فوتبال ملی - اخبار فوتبال را که پیگیری کنید پر است از انتقال‌هایی باور نکردنی!

سلاح ازبکی منصوریان ستاره می‌شود؟

لیگ برتر - اصرار منصوریان برای داشتن جباروف شاید برایش نجات بخش شود!

آخرین مطالب