جمعه 6 مرداد 1396

حق‌شناس: بخش‌خصوصی ناجی تدوام رشداقتصادی ایران است

هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی می گوید:« زمانی که دولت دراقتصاد کشور دخالت می‌کند،نباید انتظار رشد بخش خصوصی و به تبع آن رشد اقتصادی مستمر در اقتصاد باشیم.»

ایران،به زودی ایکس‌ری تولید می‌کند

بازرگانی - گمرک ایران و سازمان انرژی اتمی توافق کردند تا ایکس ری های کانتینری نسل پیشرفته در داخل کشور بومی سازی و تولید شود.

شما نظر بدهید/ چند صفر باید از پول ایران حذف شود؟

اقتصاد کلان - واحد پول ایران پس از هفت دهه درحالی قرار است تبدیل به تومان شود که سال های طولانی است که ریال جایی در زبان محاوره ایرانیان ندارد.

آخرین مطالب