دوشنبه 11 اردیبهشت 1396

خوش‌چهره: شکل مناظره‌ها می‌تواند سرمایه‌های‌اجتماعی را ببرد 34

نتیجه شعارهای کلی و ناقص، طبقاتی کردن جامعه سبب ایجاد نوعی نفرت و دشمنی در میان گروه های مختلف مردم است،بدون آنکه ریشه یابی درستی از شکل گیری جریان مرفهین بی درد و دلایل و ریشه های آن ارائه شود .

ربیعی: حداقل حقوق مستمری‌بگیران یک میلیون و ١٠٠ هزار تومان شد

بازارکار - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از افزایش حداقل حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی به یک میلیون و 100 هزار تومان خبر داد.

نقد اقتصاددان جوان ایرانی در موسسۀ فن‌آوری استیونس آمریکا/ نان‌شان از محل ادعا تأمین می‌شود

اقتصاد سیاسی - حامد قدوسی استاد موسسۀ فن‌آوری استیونس امریکا به بررسی طرح اشتغال از طریق پتروشیمی که از سوی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح شد،پرداخت.

آخرین مطالب