شنبه 5 فروردین 1396

بختیاری: سیاست خارجی راه را برای پیشرفت کشور باز کرد

پاسخ محمدرضا بختیاری معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی تهران به نظرخواهی خبرآنلاین که پرسیده بود ارزیابی شما از سیاست خارجی دولت یازدهم چیست؟

پاسخ موسویان به نظرخواهی خبرآنلاین/ ارزیابی شما از سیاست خارجی دولت یازدهم چیست؟

دیپلماسی - پاسخ دکتر حسین موسویان استاد دانشگاه پرینستون و عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای به نظرخواهی خبرآنلاین که پرسیده بود ارزیابی شما از سیاست خارجی دولت یازدهم چیست؟

پاسخ محب‌علی به نظرخواهی خبرآنلاین/ ارزیابی شما از سیاست خارجی دولت یازدهم چیست؟

دیپلماسی - پاسخ قاسم محب‌علی دیپلمات و سفیر اسبق کشورمان و تحلیلگر مسائل بین الملل به نظرخواهی خبرآنلاین که پرسیده بود ارزیابی شما از سیاست خارجی دولت یازدهم چیست؟

آخرین مطالب