سه شنبه 25 مهر 1396

روایتی از پنهانکاری و خشونت زن‌ها علیه زن‌ها

پنهانکاری و مجبور دانستن خود به آن، خشونت زن‌ها علیه زن‌ها و شناختن مردانی که نیستند از حالِ ناخوشِ زنانی که هستند از جمله رگه‌های پُررَنگ «کوکوی کبوتران حرم» است.

قتل خبرنگار افشاگر در دل اروپا

رسانه - خبرنگار مشهوری که در افشای اسناد پاناما نقشی کلیدی داشت در مالت به قتل رسید.

وقتی اندیشه‌ورزی از دگرگونی اجتماعی مهم‌تر می‌شود/ نگاهی به جایگاه تفکر در جامعه امروز

کتاب - نویسنده کتاب «اندیشه‌ورزی؛ رنگین‌تر از یک انقلاب» با بیان اینکه تقویت تفکر در جامعه از وجود یک انقلاب یا یک دگرگونی اجتماعی هم رنگین‌تر است، گفت: «شعار کتابم هر ایرانی یک کرسی اندیشه‌ورزی است.»

آخرین مطالب
x