شنبه 27 آبان 1396

مطهری، علی

.
  • انتخابات، مظهر جمهوریت و دموکراسی

    - دموکراسی مطلق نداریم هر مردمی و هر ملتی یک ایدئولوژی، مکتب، فرهنگ و آداب و رسوم خاص دارد و مکتب کشور ایران اسلامی است و دموکراسی نیز مقید به اسلام می باشد.

  • چرا به روحانی رأی می‌دهم؟

    - انتخاب اصلح در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری به دلیل عوام‌فریبی‌هایی که در رقابتهای انتخاباتی صورت گرفته است ممکن است برای بخش کوچکی از مردم ما به رغم رشد اجتماعی و سیاسی که در 38 سال گذشته پیدا کرده اند کمی با دشواری همراه شده باشد.

  • ۴ نکته در سیاست داخلی و خارجی ایران

    - درباره مسائل داخلی و خارجی چند نکته باید مورد توجه قرار بگیرد:

آرشیو ماهانه
x