سه شنبه 4 مهر 1396

عسگری:بساط کارت های بازرگانی یکبار مصرف برچیده شد

فرود عسگری رییس کل گمرک می گوید:« سامانه جامع گمرکی کار را برای واردکننده های واقعی،واحدهای تولید و بازرگانان آسان کرده ولی برای کسانی که با کارت های یکبار مصرف واردات انجام می دادند،فضا نا امن شده است.»

خانوارهای ایرانی با چند شاغل گذران زندگی می کنند؟

بازارکار - بررسی ها نشان می دهد، بیش از 26 درصد خانوارها در ایران هیچ فرد شاغلی ندارند.

نوبخت: رشد بودجه چهارسال گذشته ناچیز بود

اقتصاد کلان - رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: برخی عادت دارند کیلویی و بدون دقت اظهار نظر می کنند و می گویند که بودجه افزایش پیدا کرده؛ اما این رشد فقط 65 درصد است که اگر تورم را خارج کنیم، ناچیز است.

آخرین مطالب
x