یکشنبه 1 بهمن 1396

دوگانه اشتغال-بنزین از لایحه حذف می‌شود؟

کمیسیون تلفیق در حالی عدم افزایش قیمت بنزین در سال آینده را مورد تصویب قرار داده که منابع جایگزینی پیش بینی شده در این محل ، امکان تحقق چندانی را دارا نیست.

جزییات تصمیم مجلس درباره مالیات کارکنان دولت در سال آینده

اقتصاد کلان - براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، سقف معافیت مالیاتی کارمندان افزایش یافت.

حقوق کدام گروه‌های شغلی سال آینده افزایش نمی‌یابد؟

اقتصاد کلان - به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی حداکثر افزایش حقوق کارکنان دولتی در سال آینده برابر با 20 درصد خواهد بود.

آخرین مطالب
x