جمعه 6 مرداد 1396

چوب خط کشیدن برای روحانی، ممنوع!

سهم‌خواهی از کابینه دوازدهم موضوعی است که همچنان دستمایه بحث و تحلیل در روزنامه‌های امروز با گرایش‌های سیاسی مختلف است.

توکلی: انتظار مجلس برای مشورت‌ درباره‌ کابینه، گزافه است

احزاب و شخصیت‌ها - احمد توکلی گفت: اگر روحانی فکر می کند برای اخذ رای اعتماد وزرای پیشنهادی باید با مجلس مشورت کند، در اشتباه است.

مافی: اصولگرایان‌پایبندبه‌‌وعده‎های‌‌‌روحانی‌‌ درکابینه استفاده‌شوند

مجلس - پروانه مافی نماینده مردم تهران گفت: اگر واقعا حسن روحانی از جریان اصولگرا فردی را می‎شناسد که به شعارها و وعده‎هایی که او پیش از انتخابات به مردم داده است، پایبند باشد و در آین مسیر گام بردارد، حتما از وجودش استفاده کند.

آخرین مطالب