دوشنبه 3 مهر 1396

کاکایی: اقلیم کردستان به دنبال یک ضمانت حقوقی است

یک کارشناس غرب آسیا معتقد است که رهبران اقلیم کردستان می توانند جنبه همه پرسی را قانونی کنند.

انتصار: بارزانی با مشکلات اقتصادی روبه رو خواهد شد

خاورمیانه - یک کارشناس مسائل بین الملل معتقد است که بارزانی با موانع پیچیده ای رو به رو خواهد شد.

سلیمانی: ممکن است کردهای اقلیم کردستان عراق حسرت بخورند

خاورمیانه - یک کارشناس مسائل بین الملل معتقد است اگر همه پرسی اتفاق بیفتد عواقب آن جبران ناپذیر خواهد بود.

آخرین مطالب
x