سه شنبه 8 فروردین 1396

فردوسی‌پور هم به کمپین حمایت از تیم‌ملی پیوست

لیگ برتر - فردوسی‌پور گفت: من هم با لباس سفید به استادیوم خواهم رفت.

درخواست سرمربی تیم ملی از هواداران: با لباس سفید به استادیوم بیایید

فوتبال ملی - سرمربی تیم‌ملی از هواداران خواست با لباس سفید به استادیوم بیایند.

آخرین مطالب