پنج شنبه 23 آذر 1396
چهارشنبه 14 تیر 1396 - 13:59:20 چاپ
سارق جنجالي بانك ها در شیراز دستگیر شد

سکانس پایانی سرقت های هالیوودی بانک های شیراز

استان‌ها > سیستان و بلوچستان - «خبرجنوب» نوشت: دزد نقابدار سرقت های مسلحانه سریالی از بانک ها پس از گذشت بیش از دو سال با هشت فقره سرقت مسلحانه در پرونده اش دستگیر شد.

شروع اين سرقت ها از 22 ارديبهشت ماه 94 بود و تا اواسط سال گذشته ادامه داشت. اين درحالي بود كه پليس از همان ابتدا احتمال ميداد، همه سرقت هاي سريالي از بانك هاي شيراز زير سر يك نفر باشد. اما این سرقت ها چطور رخ دادند و سارق چگونه به بانک ها دستبرد زد.
سكانس اول، بانك تجارت
اولين سرقت از بانك هاي شيراز در ارديبهشت ماه 94 كليد خورد. بانك تجارت شعبه نيايش شيراز ساعت 10:30 صبح را نشان ميداد و مسئولان بانك مثل هميشه سرگرم كار و راه انداختن مشتريان بودند كه ناگهان فردي ناشناس در حالي كه چهره خود را پوشانده بود وارد بانك شد.
از چهره مرد با توجه به نقابي كه به صورت داشت هيچ چيز پيدا نبود و او با اسلحه كلاشي كه در دست داشت شروع به تهديد مردم و كاركنان بانك كرد. مشترياني كه آن روز در بانك حضور داشتند بسيار ترسيده بودند و با تهديد مرد مسلح روي زمين دراز كشيدند تا مبادا حادثه اي غيرمنتظره گريبانگيرشان شود. در اين ميان كاركنان بانك تجارت نيز راه گريزي نداشتند و از آن جايي كه سارق مسلح قاطعانه حرف ميزد و همه را تهديد به شليك كرده بود، آنها مجبور بودند همه درخواست مرد ناشناس را انجام بدهند.
او از كاركنان خواست كه هر چه پول در صندوق دارند را در اختيارش قرار بدهند و مدير و معاون بانك كه نمي خواستند حادثه تلخي براي كسي رخ بدهد، 44 ميليون تومان موجود در بانك را در كيسهاي ريخته و تحويل متهم اسلحه به دست دادند.
در اين ميان سارق مسلح كه به خواستهاش رسيده بود از مردم خواست كه سرجايشان باشند و تكان نخورند. سپس او عقب عقب از بانك خارج و سوار پژو پارسي شد كه در نزديكي بانك قرار گرفته بود و به سرعت از محل متواري شد.
با وقوع اين حادثه، مسئولان بانك به سرعت با مأموران پليس تماس گرفتند و از همان زمان تحقيقات در اين زمينه و پيدا كردن سرنخي از متهم يا متهمان حرفهاي بانك هاي شيراز آغاز شد. با وجود دوربين هاي مداربسته اي كه در بانك محل سرقت وجود داشت اما كارآگاهان پليس موفق نشدند چهره متهم را شناسايي كنند، چرا كه به خاطر نقاب روي صورت مرد چهرهاش پيدا نبود و همين كار را براي پليس سخت كرد.
پس از انجام سرقت از بانك تجارت شيراز در سال 94، در حالي كه احتمال ميرفت متهم يا متهمان اين پرونده به زودي پيدا و دستگير شوند، اين اتفاق رخ نداد و مردم زماني احساس ترس و وحشت كردند كه در دهم شهريورماه 94 نيز سرقت مسلحانه ديگري اين بار از بانك كشاورزي شيراز شعبه گلستان اتفاق افتاد.
مرد ناشناس مشابه پرونده قبلي خيلي خونسرد و با آرامش وارد بانك شده و در حالي كه نقاب به چهره داشت اسلحه كلاشي را به سمت افرادي كه در ساعت 9:30 صبح در بانك حضور داشتند نشانه رفت.
صداي فرياد ترس و وحشت مردم در فضا پيچيد اما آن ها قادر نبودند در مقابل اسلحهاي كه به سمت شان نشانه رفته بود كاري از پيش ببرند. متهم از كاركنان خواست كه هر چه پول در بساط دارند را در كيسهاي ريخته و كت بسته تحويلش بدهند تا براي هيچ كسي اتفاق ناگواري رخ ندهد. به همين خاطر كاركنان بانك 20 ميليون تومان به او مي دهند تا جان كسي به خطر نیفتد و متهم پس از آن از محل فرار كرد، با اين تفاوت كه در تحقيقات پليسي مشخص شد كه متهم به جاي استفاده از پژو پارس، اين بار سوار بر موتورسيكلتي كه پلاك آن را پوشانده بود، متواري شد.
طبق بررسي هاي مأموران پليس از سرقت دوم، آن ها احتمال دادند كه يك نفر پاي ثابت هر دو سرقت بوده و متهم براي اين كه رد گم كند اين بار به جاي استفاده از پژو براي فرار از محل از موتور سيكلت استفاده كرده بود، اما از آن جايي كه چهره او نيز پوشيده شده بود مأموران نتوانستند نشاني از سارق حرفهاي پيدا كنند اما با اين وجود تحقيقات در اين زمينه همچنان ادامه داشت و تيمي از مأموران ويژه پليس تحقيق در اين پرونده را به صورت تخصصي به دست گرفتند.
حمله به مدير بانك
هنوز ماجراي سرقت از بانك كشاورزي سر زبانها بود كه با اختلاف چند روز از وقوع اين سرقت، مأموران پليس در ساعت 8:30 بيست و هفتم شهريورماه 94در جريان سرقت ديگري قرار گرفتند. موضوع بسيار پيچيده شده بود و آن ها به سرعت خودشان را به بانك صادرات شعبه فرهنگ شهر شيراز رساندند.
كاركنان با چهرهاي وحشت زده براي مأموران پليس تعريف كردند كه دقايقي پيش سارقي كه چهره اش را با نقاب پوشانده بود وارد بانك شد. اين مرد ناشناس به طرف جايگاه مدير بانك رفت و با تهديد اسلحه از او خواست كه پول مورد نيازش را در اختيار او قرار بدهد.
اين درحالي بود كه مدير بانك نيز كه بسيار وحشت كرده بود، براي جلوگيري از وقوع حادثه غيرمنتظره، 11 ميليون و 400 هزار تومان به متهم تبهكار داد و او به سرعت با خارج شدن از بانك سوار بر يك دستگاه پژو پارس از محل متواري شد.
نقاب، اسلحه، شگرد مشابه
تبهكار حرفه ای به همين راحتي دست بردار بانك هاي شهر شيراز نبود. او كه انگار كفگيرش به ته ديگ خورده بود بار ديگر در آبان ماه 94 اين بار به بانك اقتصاد نوين شعبه قدوسي اين شهر دستبرد زد.
سارق حرفهاي در حالي كه ميدانست مأموران پليس با جديت به دنبال او هستند اما باز هم با تهديد اسلحه كلاشي كه در اختيار داشت اقدام به تهديد مردم و مسئولان حاضر در اين بانك كرد. سرانجام او با سرقت 15 ميليون تومان از بانك اقتصاد نوين گريخت و ردي به جا نگذاشت.
حالا با وقوع چهارمين سرقت مشابه احتمال مي رفت كه سارق همه بانك ها يك نفر بوده است. مشخصات او در همه سرقت ها نقاب روي چهرهاش، استفاده از اسلحه كلاش و شگرد مشابهاش در سرقت از بانك ها بود.
تبهكاري كه سال 94 را براي كاركنان بانك ها در شيراز به سالي تلخ و پر استرس تبديل كرد و از آن جايي كه عامل سرقت ها پيدا نشده بود آن ها همچنان با ورود هر فرد ناشناسي به بانك دچار اضطراب و دلهره ميشدند. در اين ميان سرقت از بانك اقتصاد نوين در آبان ماه آخرين دزدي از سرقت هاي سريالي در اين سال بود.
هدف، بانك رفاه
با شروع سال 95 يعني در 25 فروردين ماه امسال نيز، او با قواي تازهتري نقشه سرقت از بانك هاي شيراز را در پيش گرفت. او اين بار به بانك رفاه شعبه ستارخان شيراز حمله ور شد و مثل نقشه هاي پيشينش قبل از ورود به بانك ماشين خود را مقابل آن پارك كرد، نقاب زده از ماشين خارج شد و بدون اينكه كسي متوجه حضور او شود، وارد بانك شد.
به سرعت اسلحه كلاش خود را درآورد و با فرياد از مشتريان بانك خواست كه سرجايشان بمانند و كاري خلاف ميل او انجام ندهند وگرنه مجبور به تيراندازي به طرف آن ها خواهد شد. در اين ميان مردم و كاركنان بانك وحشت زده و درحالي كه در جايشان خشك شان زده بود و از ترس قادر به حركت نبودند تصميم گرفتند هرچه مرد تبهكار ميخواهد را به او بدهند تا بدون خونريزي از بانك خارج شود.
در آخر او 50 ميليون از بانك به سرقت برد و با همان پژو پارسي كه در سرقت هاي قبلياش از آن استفاده ميكرد از مهلكهاي كه درست كرده بود پا به فرار گذاشت. او بار ديگر نيز موفق به فرار از چنگال مأموراني شد كه لحظاتي بعد از سرقت او خودشان را به بانك رفاه رسانده بودند. متأسفانه از آن جايي كه متهم پلاك ماشين مورد استفاده را در همه سرقت هايش با كاور پوشانده بود يا از پلاكهاي جعلي استفاده ميكرد، مأموران نتوانستند با استفاده از اين سرنخ ردي از او پيدا كنند.
همچنين هيچ سرنخي براي شناسايي چهره متهم نيز وجود نداشت و از آن جايي كه او در ساعات اوليه صبح و به سرعت اقدام به سرقت مي كرد، كسي موفق نشده بود جلوي او را بگيرد و به همين خاطر او بار ديگر از دست قانون فرار كرد تا در نقشه بعدي خود به بانك ثامن شهر شيراز حمله كند.
فرار از قانون
يكي از سرقت هاي عجيب سارق تبهكار، دزدي او در سيزدهم تيرماه 95، از بانك ثامن شعبه سيمتري سينما سعدي در شيراز بود. در اين سرقت همه چيز مشابه همان سرقت هاي قبلي مرد تبهكار بود اما در اين مورد خاص كه بسيار باعث تعجب مردم و مسئولان بانك شد، مجاورت بانك ثامن با مركز 197 بود.
در واقع متهم با وجود اين كه مي دانست ممكن است به دست مأموران نيروي انتظامي حاضر در اين مركز بيفتد، با فكر سرقت از بانك ثامن وارد اين بانك شد و در كمال خونسردي 24 ميليون تومان را به سرقت برد و با خودروي پژو فرار كرد. مأموران حاضر در اين مركز زماني متوجه حادثه شدند كه ديگر كار از كار گذشته و سارق با پول ها از محل متواري شده بود.
معاون به دنبال سارق
اما ماجراي سرقت هاي سريالي از بانك هاي شيراز سر درازي داشت و 19 مهرماه نيز مردم شهر شاهد يك سرقت ديگر از بانك ملي شعبه خيابان ساحلي شيراز بودند.
اين خيابان يكي از پرترددترين و پرترافيك ترين خيابان هاي شيراز بود و به سختي سارقي بتواند پس از سرقت از ميان مردم حاضر در خيابان فرار كند اما اين اتفاق در اوج ناباوري مردم و كاركنان بانك ملي افتاد و سارق نقابدار در ساعت 10:30 صبح وارد بانك شد تا نقشه شوم خود را اجرا كند.
او با اسلحه اي كه در اختيار داشت به سمت مردم و كارمندان بانك نشانه رفت و از مسئولان بانك خواست هر چه وجه نقد در اختيار دارند را به او بدهند. او مدام فرياد ميزد و با جو متشنجي كه در بانك ايجاد كرده بود باعث رعب و وحشت مردم حاضر در آن شد.
اين در حالي بود كه او هر لحظه با صداي بلندتري مردم را تهديد به شليك ميكرد و مشتريان از كارمندان بانك با خواهش و التماس درخواست كردند تا خواسته سارق تبهكار را اجرا كنند تا خوني از دماغ كسي جاري نشود.
به همين خاطر او با 15 ميليون پول از بانك خارج شد و مثل بيشتر سرقت هاي ديگرش قصد فرار با پژو را داشت كه معاون بانك به دنبال او افتاد. تعقيب و گريز هاليوودي آن ها تا بخشي از خيابان ساحلي شيراز ادامه پيدا كرد اما انگار شانس با سارق تبهكار يار بود كه او توانست در ترافيك و شلوغي خيابان از چنگال معاون بانك فرار كند.
با اين حال معاون بانك نيز براي اين كه سارق را در ازدحام خياباني كه به دنبالش بود، تحريك به شليك نكند و خون بيگناهي به زمين نريزد ترجيح داد ديگر به دنبال او نرود و اين بار نيز دزد حرفه اي پا به فرار گذاشت.
مرد كت و شلوارپوش
با وقوع آخرين سرقت دزد تبهكار، مأموران پليس كه هنوز هيچ سرنخي جدي از او پيدا نكرده بودند براي جلوگيري از دزدي هاي اين مرد از ساعت هفت تا 10 صبح چند مأمور پليس را مأمور حراست از بانك هاي شيراز كردند.
چرا كه در تمام سرقت ها متهم در ساعات نخستين صبح وارد بانك ميشد اما گويا او نيز كه متوجه اقدام مسئولان شهري و ماموران پليس شده بود، در آخرين سرقت خود كه روز چهارشنبه 26 آبان ماه رخ داد، اين بار در ساعت يك و نيم بعد از ظهر وارد بانك ملي شعبه فلكه هنگ شيراز شد. درست زماني كه مأمور پليس از آن جا رفته بود و او ميتوانست با خيال راحت كارش را انجام بدهد.
سارق با خونسردي در حالي كه با نقاب چهره اش را پوشانده بود، هشتمين سناريوي سرقت هاي خود از بانك هاي شيراز را رقم زد. او با شگرد قديمي شش ميليون به سرقت برد و پس از آن و شايد با تجربه اي كه از سرقت قبل داشت و معاون بانك به دنبالش افتاده بود، اين بار نیز پا به فرار گذاشت.
خيلي از شاهدان عيني در سرقت از اين بانك و حتي بانكهاي ديگر گفته بودند كه سارق خيلي مرتب و طوري كه كسي در خيابان به او شك نكند، كت و شلوار به تن داشته و هنگام ورود به بانك و طوري كه دوربين هاي بانك چهره اش را نگيرند، نقاب زده و وارد بانك مورد نظرش شده اما هيچ كدام از اين سرنخ ها كمكي به كشف راز اين سرقت ها و عامل يا عاملان اصلي آن نكرده و مأموران براساس شواهد موجود فقط احتمال زياد ميدهند كه همه سرقت ها را يك نفر انجام مي دهد.
پرونده سرقت هاي سريالي و مسلحانه شيراز در شعبه 17 دادسراي جنايي اين شهر تشكيل شده و گروه ويژه اي از مأموران پليس رسيدگي به اين پرونده را بر عهده داشتند تا این که سرقت های مشابه سرقت های مسلحانه از بانک های شیراز نیز در اصفهان گزارش شد و مأموران احتمال دادند که این سارق در سرقت های بانک های شیراز نیز نقش داشته است.
تحقیقات پلیسی سرنخ هایی را در اختیار آن ها قرار داد و آن ها احتمال دادند این سارق با سارقی که با موتورسیکلت از بانک ها سرقت کرده یکی نیست. نزدیک شش ماه از وقوع آخرین سرقت مسلحانه از بانک می گذشت و دیگر خبری از این سارق نبود تا این که سرقت مسلحانه خونینی از یک بانک در بهمن ماه سال گذشته در اصفهان رخ داد که در جریان این سرقت یک مأمور شهید شد. با بررسی احتمال داده شد که این سارق همان سارق بانک های شیراز است از این رو تحقیقات گسترده ای برای دستگیری این سارق زیر نظر اسدی بازپرس شعبه 17 دادسرای جنایی شیراز انجام شد و مأموران توانستند ردپایی از یک مظنون را به دست آورند که در این سرقت ها نقش داشت. از این رو روز گذشته در یک عملیات غافلگیرانه پلیسی این سارق در شیراز دستگیر شد. بر اساس پیگیری ها اسلحه کلاش به کار رفته در این سرقت ها نیز کشف شده اما با این وجود تحقیقات برای به دست آمدن سرقت هاي احتمالي ديگري از تنها مظنون این سرقت های هالیوودی ادامه دارد.

 

48

کلید واژه‌ها : استان فارس -
ارسال دیدگاه

قوانین ارسال نظر
  • خبرآنلاین نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید
  • اگرچه تلاش می‌شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 19 نوشته شود حداکثر تا 9 صبح روز بعد منتشر می‌شوند
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.

0/700

آخرین مطالب
x