یکشنبه 2 مهر 1396

محبعلی: اقلیمِ محصور در خشکی، نمی‌تواند مستقل باشد

یک دیپلمات پیشکسوت کشورمان معتقد است که همه پرسی استقلال کردستان عراق یک امر داخلی است.

امام‌جمعه‌شهیدی: در زمین ترکیه بازی نکنیم

خاورمیانه - یک کارشناس مسائل بین الملل معتقد است همه پرسی اسقلال کردستان به ضرر منطقه تمام خواهد شد.

فرهانی: بارزانی به دنبال یک فرصت سیاسی است

خاورمیانه - یک کارشناس مسائل بین الملل معتقد است که ترکیه اهرم فشار بیشتری برای جلوگیری از همه پرسی اقلیم کردستان عراق را دارد.

آخرین مطالب
x