دوشنبه 2 بهمن 1396
یادداشت‌ها
آخرین مطالب
آخرین مطالب استانها

فیلم | حساب‌رسان قسم خورده شهرداری تهران اینطور مشخص شدند

کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در مقابل دوربین خبرنگاران، پاکت مناقصه شرکت‌های حسابرسی را باز کرد تا مشخص شود کدام حسابرس‌ها، امسال به حساب مالی شهرداری تهران می‌رسند. شورای شهر اعلام کرد همه گزارش‌های رسمی حسابرسی برای اطلاع عمومی، منتشر می‌شود.

x