سه شنبه 3 مرداد 1396

کامیابی‌ها و ناکامی‌های یازدهمین دولت

حسن روحانی به زودی در شرایطی کابینه دوازدهم را تشکیل می دهد که راه سخت چهارسال گذشته دیگر پیش روی او و دولتش نیست؛حالا سختی ها به پایان رسیده و در چهارسال آینده رشد و ثبات در انتظار اقتصاد ایران است.

توصیه وزیر کار برای آنهایی که دنبال کار می گردند

بازارکار - علی ربیعی در برنامه تلویزیونی حوالی امروز با اشاره به مشکل مهارتی مردم به آنهایی که دنبال کار می گردند توصیه کرد باید مهارت یاد گرفته شود تا کار به طور راحت تر پیدا شود.

آینده روشن برای اوپکی‌ها/ افزایش قیمت نفت پس از نشست

انرژی - به گفته وزیر انرژی روسیه در حال حاضر همکاری کشورها برای توافق کاهش تولید در بازار ۹۸ درصد است.

آخرین مطالب