دوشنبه 5 تیر 1396

رهبرمعظم انقلاب: آتش به اختیار به معنی فحاشی نیست

مقام معظم رهبری تاکید کردند که آتش به اختیار به معنی بی قانونی و فحاشی و طلبکار کردن مدعیان پوچ اندیش و مدیون کردن جریان انقلابی کشور نیست.

روحانی: با وحدت به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب عمل کنیم

دولت - رییس جمهور با اشاره به پایان دوران رقابت سیاسی و انتخاباتی، اظهار کرد: اکنون باید رقابت تنها برای خدمت به مردم باشد.

کوهکن: رییس جمهور در انتخاب وزرا جسارت به خرج دهد

مجلس - محسن کوهکن می‌گوید: رییس جمهور بعضی از مصلحت‌اندیشی‌ها را به ویژه در در زمینه اقتصادی کنار بگذارد و بداند که مشکل اصلی کشور اشتغال است.

آخرین مطالب