شنبه 7 اسفند 1395

افزایش غیرطبیعی مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی در دوره گذشته/ تلاش برای گرفتن مطالبات از دولت

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در برنامه ششم توسعه برای دریافت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت، راهکار اصولی درنظر گرفته شده است و هر سال حداقل ١٠ درصد از بدهی دولت پرداخت می شود.

پاسخ دوقسمتی معاون دبیرکل سازمان ملل به درخواست مردم اهواز

محیط زیست - معاون دبیرکل و رییس برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد پس از دریافت هشتگ please visit ahwaz به مردم خوزستان پاسخی دو قسمتی داده است.

حافظی: پیمانکارها، شهرداری تهران را اداره می‌کنند

شهری - رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری معتقد است: شهرداری صرفا به شورا به عنوان یک ابزار برای انجام امور خود نگاه می‌کند. وقتی که می‌گویم شورا به ماشینی برای امضای آقایان تبدیل شده، عده ای پرخاش می‌کنند که چرا این را می‌گویی. اما در عمل می‌بینیم که برای آنکه آقایان با سیستم‌های قانونی و نظارتی فرادست دچار مشکل نشوند به شورا نیاز دارند.

آخرین مطالب