سه شنبه 2 آبان 1396

داوری‌اردکانی، رضا

.
 • ایران تاریخی و فرهنگی و ایران سیاسی

  - ایران با اینکه یک موجودیت واحد است همواره شئون متفاوت اما به هم بسته سیاسی و فرهنگی و تاریخی داشته است.

 • در دیاری که فلسفه غریب است

  - درست است که من در باب آینده و آینده نگری مقالاتی نوشته ام اما مخاطب آن مقالات تنها اهل فلسفه نیستند. چون من تکلیف خود را میان فلسفه نویسی و روزنامه نویسی روشن نکرده ام وقتی چیزی می نویسم این احتمال وجود دارد که وقتی فیلسوف به آن نظر می کند بگوید این نوشته آکادمیک و فلسفی نیست.

 • دانشگاه، دولت و آینده

  - دانشگاه مثل مدارس قدیم صرفاً وظیفه آموزش ندارد بلکه باید به پژوهش هم بپردازد.

 • ملاحظاتی درباره آینده‌نگری

  - آینده نگری گرچه سابقه یکصد ساله دارد و قواعدش کم و بیش تدوین شده است یک علم نظری نیست یعنی علمی نیست که آن را در مدرسه بیاموزند و در همه جا یکسان به کار برند.

 • «داعش» در جهان توسعه‌یافته

  - وقتی از جهان توسعه نیافته می گوییم، نسبت با توسعه و تجدد را در نظر داریم. توسعه نیافتگی امری مربوط به دوران مدرن است.

 • ایران، وطن و نسبت ما

  - نسبت من با ایران نه احساساتی صرف است و نه با عقل انتزاعی به ایران می اندیشم.

 • به پس‏‌فردایى مى‏‌توان امید بست

  - مساله نسبت دین و مدرنیته مساله چندان دشوارى نیست و اگر گاهى دشوار مى ‏نماید از این روست که کسانى مایلند و ادعا دارند که مى‏ توانند دست مدرنیته را در دست دین بگذارند و با این هر دو به سر برند و اگر کسى بگوید که این کار چه دشواری هایى دارد، از همه سو مورد اعتراض قرار مى‏ گیرد.

 • موضوعی به نام اومانیسم

  - اومانیسم برای من همواره یک مصیبت بوده است؛ دوستان و اطرافیان من می دانند که من چگونه درگیر اومانیسم بوده ام مخصوصا زمانی که تبدیل به یک شعار و برچسب شد.

 • شاعرگوشه‌گیری که نعمت روزگار ماست

  - به مناسبت زادروز محمدرضا شفیعی کدکنی

 • آن‌ها که در کشور ما فلسفه خوانده‌اند

  - کسانی که در کشور ما فلسفه خوانده اند و می خوانند، چند گروهند که مخصوصاً با نظر خاصّ خود درباره فلسفه از گروه های دیگر ممتاز می شوند.

x