سه شنبه 28 دی 1395

چرا عده‌ای اصرار دارند، حقوق کارگران بالا نرود؟

افزایش جمعیت بیکاران جهان در سال ۲۰۱۷

شرایط اشتغال مجدد افراد بیکار شده

۲۲۰ هزار نفر در کشور بیمه بیکاری می‌گیرند

تعاونی‌ها چقدر شغل ایجاد کردند؟

۳پیشنهاد به دولت برای ایجاد ۱میلیون شغل در سال

کسانی که در دوران ریاست جمهوری اوباما بیشترین آسیب را دیدند

ادغام درمان تامین اجتماعی بازی با آتش است

نظر کاربران درباره نظرسنجی خبرآنلاین / دلواپسان بگذارند، شغل ایجاد می‌شود

برجام، نیروی کار را به بازار کشاند

ایران رتبه ٢٣ "بیکارترین" کشورهای جهان

۲۲ کشوری که وضعیت مناسبی در اشتغال ندارند

شرایط اشتغال بهتر شد/ عکس

الگوی جدید مشاغل خانگی طراحی شد

شما نظر بدهید/ راه ایجاد یک میلیون شغل در سال چیست؟

هر دقیقه ۱۴نفر به متقاضیان بازار کار اضافه شدند

هزینه معیشت کارگران چقدر افزایش یافت؟

راه‌حل کاربران خبرآنلاین برای یک میلیون ۳۵ساله بیکار/ توقع‌تان را کم کنید

۴۰۰۰۰۰۰ کارگر پنهان در ایران

شما نظر بدهید/ برای یک میلیون ۳۵ ساله بیکار چه باید کرد؟

آخرین مطالب