جمعه 8 اردیبهشت 1396

بنیاد مستضعفان نشان داده امانت‌دار آثار تاریخی نیست

یک پیشکسوت میراث‌فرهنگی و استاد دانشگاه گفت: «بنیاد مستضعفان نشان داده که امانت‌دار درجه یک برای آثار فرهنگی تاریخی نبوده بلکه این سازمان میراث‌فرهنگی است که همواره امانت‌دار درجه یک این آثار است.»

واکنش مستند یک آسیب‌شناس به اظهارات قالیباف؛ برای رأی بیشتر، خانواده ایرانی را فروپاشیده معرفی نکنید

آسیب‌ها - مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت رفاه در واکنش به اظهارات یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر فروپاشیدگی خانواده ایرانی گفت: ادعای فروپاشیدگی خانواده ایرانی نه با دیدگاه های مقام معظم رهبری همخوانی دارد نه با واقعیت های اجتماعی کشور.

چرا محیط‌ زیست در مناظر‌ه‌های انتخاباتی ایران جایی ندارد؟

محیط زیست - امروز مناظره نخست انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود. طبق برنامه ها در حوزه‌های اجتماعی-فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برگزار شود. این درحالی است که محیط زیست در این مناظره‌ها نقشی ندارد.

آخرین مطالب