یکشنبه 1 مرداد 1396

افزایش عمر خودروهای تولید داخل با روش‌های جدید

وزیر صنعت،معدن و تجارت اعلام کرد:« امروز بخش خصوصی هیچ مانعی برای تعامل با شرکت های خارجی ندارد.»

لایحه تفکیک از دستور کار دولت خارج می‌شود؟

اقتصاد کلان - دولت بازپس‌گیری لایحه تفکیک وزارتخانه ها را بررسی می کند؛در صورت بازپس گیری لایحه تفکیک وزارخانه ها، دوره زمانی مشخصی برای بررسی ساختاراین وزارتخانه ها تعیین می شود تا گزارشی در خصوص اصلاحات ساختاری و بررسی تداوم یا تغییر روند کنونی تدوین شود.

شما نظر بدهید/ برای کاهش مصرف بی‌رویه بنزین چه باید کرد؟

انرژی - گزارش‌ها نشان می دهد که مصرف بنزین در تیرماه به 96 میلیون لیتر رسید که نسبت به تیرماه سال قبل بیش از 10 میلیون لیتر افزایش نشان می‌دهد.این رکوردزنی مصرف موجب نگرانی شده است.

آخرین مطالب