جمعه 8 اردیبهشت 1396

چگونه بانک‌مرکزی از شعبه میرداماد به اقتدار قبلی بازگشت؟

سعید لیلاز می گوید:«شعار ایجاد 5 میلیون شغل و افزایش 2.5 برابری درآمد مردم از سوی کسانی مطرح می شود که مطلقا امیدی به اینکه بتوانند آرا ملت ایران را در قالب کمپین شرافتمندانه و کارشناسی بدست آورند،ندارند.»

حاکمیت ثبات و آرامش در بازار نهاده‌های کشاورزی

کشاورزی - رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران گفت:«در دولت روحانی نسبت به دولت قبل به طور متوسط قیمت وارداتی ذرت، کنجاله سویا و جو به ترتیب 18 ، 12 و 7 درصد کاهش داشته است.»

لغو یک هزار میلیارد دلار قرارداد نفتی در دوسال گذشته

انرژی - در حالی که اکتشاف نقت در آمریکا روندی صعودی دارد، در سایرکشورهای نفتی اکتشاف نفت به شدت کاهش پیدا کرده است.

آخرین مطالب