جمعه 28 مهر 1396
دوشنبه 11 دی 1391 - 22:40:00 چاپ

پاسخ سازمان بازنشستگی به خبرآنلاین:ارتقاء شغلی طبق گزارش محل خدمت ومنابع انسانی رئیس جمهور صورت می گیرد

جامعه > مشکلات مردم - اعتراض یکی ازخوانندگان به عدم لحاظ شدن ارتقاء شغلی درحکم بازنشستگی اش ما را بر آن داشت تا پی گیر آن از سازمان بازنشستگی شویم.

یکی ازخوانندگان با نام ملیحه محمدی نوشته بود:«با سلام من فرهنگی هستم که آخرین حکم شاغلی ام، عالی قید شده بود. اما پس از بازنشستگی ام ازاول مهر ماه درحکم بازنشستگی من رتبه عالی لحاظ نشده است. این موضوع باعث شده حقوق من کم شود. البته این مشکل همه بازنشستگانی است که بعد از چند سال کار به یک رتبه شغلی رسیده ا ند.»
سازمان بازنشستگی کشوری درپاسخ به این خواننده در قالب جوابیه ای اعلام کرد:
رسیدگی به احکام مربوط به ارتقاء رتبه ها درسطوح ارشد، خبره وعالی با عنایت به رعایت مقررات لازم دربخشنامه شماره 55588/200 تاریخ 27/10/1389 معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهوری وهمچنین حسب مورد تایید نماینده معاونت مزبور ازسوی دستگاه متبوع(آموزش وپرورش)انجام می گیرد ونظارت برحسن اجرای مقررات موصوف به عهده توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور خواهد بود ودرصورت انطباق ،بررسی ورسیدگی لازم درمحاسبات حقوق بازنشستگی بعمل خواهد آمد.

بسمه تعالی
بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 15/6/1389 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل را به شرح پیوست تصویب نمود که مراتب به تأیید رییس‌جمهور محترم رسیده است و برای اجرا ابلاغ می‌گردد.
لطف الله فروزنده دهکردی
ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول حق شغل:
کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت تحقق شرایط زیر به یک طبقه شغلی بالاتر در جدول حق شغل (موضوع بند 1 فصل اول بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور) ارتقا می‌یابند:
1ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی بوده است، به ازای هر شش سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 5 ارتقاء می‌یابند.
2ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی (سیکل) بوده است، به ازای هر پنج سال سوابق تجرابی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 6 ارتقاء می‌یابند.
3ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دیپلم می‌باشدف به ازای هر پنج سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 7 ارتقاء می‌یابند.
4ـشاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کاردانی یا همتراز می‌باشدف به ازای هر پنج سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 8 ارتقاء می‌یابند.
5ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کارشناسی یا همتراز می‌باشدف به ازای هر چهال سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 10 ارتقاء‌ می‌یابند.
6ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا همتراز می‌باشد، به ازای هر چهال سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 11 ارتقاء می‌یابند.
7ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شلرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دکترای حرفه‌ای یا همتراز می‌باشد، به ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 12 ارتقاء می‌یابند.
8ـ پزشکان متخصص و همچنین شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دکترای تخصصی (ph.D) یا همتراز می‌باشد، به ازای هر چهال سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 13 ارتقاء می‌یابند.
تبصره 1 ـ کارمندانی که به لحاظ کسب تجارب، مهارت و طی دوره‌های آموزش شغلی مربوط، از توانایی‌های لازم برای تصدی مشاغل بالاتر از شغل فعلی خود برخوردار می‌شوند، ولیکن دارای مدرک تحصیلی پیش‌بینی شده در آن شغل نمی‌باشند، به موجب ضوابطی که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ابلاغ خواهد شد از امکان تصدی مشاغل مذکور برخوردار می‌شوند.
تبصره 2 ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در خصوص آن دسته از مشاغلی که روند ارتقاء خاص داشته‌اند و با مفاد بندهای فوق تطبیق ندارند مراتب پیشنهاد خود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ارایه نمایند.
تبصره 3 ـ کارمندانی که در اجرای تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همچنین کارمندان عضو گردانهای عاشورا و الزهرا و فرزندان شاهد و همچنین سایر کارمندانی که به موجب مصوبه شورای امور اداری و استخدمی کشور (سابق) از گروه‌های مربوط برخوردار شده‌اند، به تناسب از حداکثر طبقات تعیین شده در بندهای فوق مستثنی می‌باشند.
تبصره 4 ـ سوابق تجربی کارمندان در ارتقای طبقه و رتبه شغلی آنها، بر اساس ضوابط مربوط به نحوه احتساب تجربه مندرج در آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی قابل محاسبه خواهد بود.
تبصره 5- کارمندانی ک بعد از 1/1/1388 به استخدام دستگاههای اجرایی در آمده‌اند ، تاریخ ورود به خدمت آنان ملاک عمل برای ارتقای طبقات خواهد بود
تبصره 6- شاغلین مشاغل کاردانی و بالاتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست تصویب نامه مشار ه76294/36095 هـ مورخ 10/4/1388 و استان‌های خراسانی شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویر احمد، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر ، هرمزگان ، خوزستان و ایلام، خدمت می‌نمایند، به ازای هر یک سال سوابق تجربی (از تاریخ 1/1/1388 به بعد)، از یک سال تعجیل) (کسر سال به نسبت) ، در ارتقای طبقه برخوردار می‌شوند
ب- نحوه ارتقای کارمندان در رتبه‌های جدول حق شغل:
شرایط ارتقای رتبه کارمندان مشمول این ضوابط به شرح زیر می‌باشد:
1- مدت تجربه لازم برای ارتقای رتبه متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی وکارشناسی و بالاتر به شرح جدول زیر می باشد:
2- مدت تجربه قابل قبول برای متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی و کارشناسی و بالاتر
رتبه‌ها
مدت تجربه مقدماتی پایه ارشد خبره عالی
مدت تجربه لازم برای مشاغل تا سطح کاردانی 0 8 سال 20 سال --- ---
مدت تجربه لازم برای مشاغل تا سطح کارشناسی و بالاتر 0 6 سال 12 سال 18 سال 24 سال
تبصره 1- مشاغل کاردانی و کارشناسی به مشاغلی اطلاق می شود که به رشته‌های شغلی تحت عناوین کاردانی و کارشناسی تخصیص می یابند و یا این که پست سازمانی شاغلین دارای عنوان کاردانی یا کارشناسی باشد، همچنین آن دسته از مشاغلی که به موجب مقررات مربوط همتراز مشاغل کاردانی و یا کارشناسی شناخته شده‌اند در زمره مشاغل مذکور محسوب می گردند
تبصره 2 ـ برای شاغلین مشاغل کاردانی و بالاتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست تصویب‌نامه شماره 76294/ت36095هـ مورخ 10/4/1388 و استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویر احمد، چهار محال و بختیاری، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ایلام، خدمت می‌نمایند به ازای هر یک سال سوابق تجربی، (از تاریخ 1/1/1388 به بعد)، 2 سال (کسر سال به نسبت)، قابل محاسبه خواهد بود.
2ـ عوامل ارزیابی کارمندان برای ارتقای رتبه شغلی به شرح جدول زیر می‌باشد:
ردیف عوامل امتیاز
1 میزان ابتکار و خلاقیت در انجام وظایف محوله 20 تا 0
2 میزان افزایش مهارت‌های مربوط به وظایف محوله 20 تا 0
3 انجام خدمات برجسته در راستای شغل مورد تصدی 20 تا 0
4 آموزشی‌های طی شده مرتبط با شغل 20 تا 0
5 میزان جلب رضایت ارباب رجوع 20 تا 0
تبصره ـ ارزیابی کارمندان و نحوه تخصیص و تعیین امتیازات مندرج در جدول عوامل موضوع این بند بر اساس ضوابط است که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ابلاغ خواهد شد.
3ـ برای ارتقای کارمند به یک رتبه بالاتر، علاوه بر رعایت مفاد بندهای 1 و 2 قسمت «ب»، تحقق شرایط زیر الزامی است:
1ـ3ـ برای ارتقای به رتبه پایه
1ـ کسب حداقل 60 درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول بند 2
2ـ گذراندن 300 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت
2ـ3ـ برای ارتقای به رتبه ارشد
1ـ کسب حداقل 70 درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول بند 2
2ـ گذراندن 250 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت
3ـ3ـ برای ارتقای به رتبه خبره
1ـ کسب حداقل 80 درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول بند 2
2ـ گذراندن 200 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت
3ـ کسب رتبه خبره برای کارمندان مستلزم تأیید کمیته موضوع بند 5 فصل سوم بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور با حضور نماینده معاونت مذکور خواهد بود.
4ـ3ـ برای ارتقای به رتبه عالی
1ـ کسب حداقل 90 درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول بند 2
2ـ گذراندن 150 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت
3ـ کسب رتبه عالی برای کارمندان مستلزم ارسال مدارک لازم از سوی دستگاه اجرایی و تأیید کمیته تخصصی نظام شغلی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور می‌باشد.
تبصره 1ـ برای شاغلین مشاغل کاردانی و بالاتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست تصویب‌نامه شماره 76294/ت36095هـ مورخ 10/4/1388 هیأت وزیران و استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ایلام، خدمت می‌نمایند، برای ارتقاء به رتبه‌های شغلی پایه، ارشد، خبره، عالی به ترتیب نیازمند 50، 60،70 و 80 درصد امتیازات موضوع جدول بند 2 می‌باشند.
تبصره 2ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند فهرست کارمندانی را که در اجرای مقررات مربوط به رتبه‌های ارشد، خبره و عالی ارتقاء می‌یابند، برای ثبت در بانک اطلاعاتی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، بر اساس فرمی که از سوی معاونت مذکور ابلاغ خواهد شد، ارسال دارند.
45235

 

کلید واژه‌ها : بازنشستگی - مشکلات خوانندگان -
مطالب مرتبط
17 دیدگاه
 • بدون نام
  دوشنبه 11 دی 1391 - 23:41:24
  پاسخ
  4 0

  این قانون خودشونم رعایت نمی کنن.به جای 1/1/88 ،1/1/90 رو ملاک قرار دادن و میگن بخشنامه است. >>>به ازای هر یک سال سوابق تجربی، (از تاریخ 1/1/1388 به بعد)، 2 سال (کسر سال به نسبت)، قابل محاسبه خواهد بود

  • کارمند
   سه شنبه 12 دی 1391 - 15:49:10
   2 1

   با سلام با توجه به بخشنامه ای که اخیرا صادر شده تاریخ اجرا به 1/1/88 اصلاح شده است

 • کارمند
  سه شنبه 12 دی 1391 - 01:24:15
  پاسخ
  3 2

  با سلام البته برای کسب رتبه های خبره و عالی کلیه لیست های واجدین شرایط باید به تایید نماینده معاونت توسعه مدیریت هم برسد .

 • زهرا یزدانی اصفهانی
  سه شنبه 12 دی 1391 - 02:32:52
  پاسخ
  9 0

  اینجانب بازنشسته فرهنگی که در یکم بهمن ماه1390 با سی سال ویکماه بازنشسته شده ام ابتدا دارای گروه 14 بوده ولی پس از همترازی گروه اینجانب به گروه 10تنزل پیدا کرد وجزوء معدود کارکنانی بودم که به رده شغلی عالی رسیدم و پس از یکسال که به رتبه عالی رسیدم بازنشسته شدم ولی درحکمم اثری از رتبه عالی نبوده وحقوقم 1350000 ریال یعنی صدوسی پنچهزار تومان کم شده واین دور از انصاف است برای کارمندی که دارای 2گروه تشویقی بوده وهمیشه دارای پست های مدیریتی اینچنین اجحاف شود متاسفانه هیچ مسئولی به حرف یک بازنشسته گوش نمی دهد واقعا از نظر دست اندر کاران ماها وجود خارجی داریم.

  • کارمند اداری
   سه شنبه 12 دی 1391 - 16:07:30
   6 4

   با سلام سرکار خانم یزدانی حکم شما احتمالا قابل اصلاح است ولی باید سوابق و احکام مدیریتی و همچنین ارتقآ رتبه به عالی با پیگیری خودتان از طرف آموزش و پرورش به صندوق بازنشستگی ارائه گردد . ضمن انکه تاریخ ارتقاء به عالی طبق اخرین بخشنامه باید از 1/1/88 زده شود می توانید موضوع را از محل کارتان پیگیری کنید البته بخشنامه ارتقاء رتبه از سال 88 در سایت آموزش و پرورش هم درج شده است

 • موسوی
  سه شنبه 12 دی 1391 - 13:33:49
  پاسخ
  5 0

  باسلام اینجانب بازنشسته آموزش وپرورش که درحدود 40 سال است من جواب این معماراپیدا نکردم که چرافرق کاردانی باکارشناسی دو طبقه ولی کاشناسی باکارشناسی یک طبقه اختلاف دارد.

 • غلامحسین دوراندیش
  پنجشنبه 12 بهمن 1391 - 22:17:46
  پاسخ
  6 0

  سلام. من فرهنگی بازنشسته هستم .حدودا 5 الی 6 بار مشخصات بازنشستگان توسط ادارات ذیربط به ادارات کل فرستاده شده ولی متاسفانه خبری از تایید آنها توسط معاونت توسعه ریاست جمهوری خبری نیست . به نظر من پیگیری اساسی از جانب وزارت آموزش و پرورش صورت نمیگیرد .مسئولین محترم شما را به وحدانیت خدا قسم میدهم . در این شرایط حساس اقتصادی که گاهی برای گرفتن یک نان راه انسان بسته است موضوع فوق را پیگیری نمایید تا هرچه سریعتر احکام بازنشستگان اصلاح گردند.

  • مهدیه محمدی
   شنبه 14 بهمن 1391 - 14:46:20
   3 2

   حرف دل بازنشستگان را زده .حالا کسی عین خیالش نیست.مگر تایید یک لیست چقدر کار دارد که از دی سال90 تاکنون (بهمن 91) اقدامی صورت نگرفته.

  • یوسف راست پور
   شنبه 14 بهمن 1391 - 16:16:07
   6 0

   یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور

 • علی رضایی
  پنجشنبه 12 بهمن 1391 - 22:28:12
  پاسخ
  6 0

  سلام. حدود یکسال است که معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور میخواهد رتبه های خبره و عالی بازنشستگان را تایید نماید ولی هنوز فرصت نکرده

 • بدون نام
  سه شنبه 17 اردیبهشت 1392 - 03:03:32
  پاسخ
  1 2

  چراباید همه ی بخش نامه هاودستورالعمل های واصله ازسوی وزارت آموزش وپرورش باچندین سال تاخیربه مناطق برسدوهمه رادچاردردسرنمایداین چه جورقانونی است که بعدارچهارسال که اززمان اجرای آن می گذردمسئولین الان به فکرآن افتاده اند،کسانی که رتبه های خبره وعالی راکسب کرده اندباید100صفحه تجربیات وآن همه فرم های مربوط راتهیه وتنظیم وارسال نمایند.لطفا دراین خصوص اطلاع رسانی روشن ومنطقی به همکاران فرهنگی ارائه شود .باتشکر

 • asmat safari
  شنبه 4 خرداد 1392 - 15:01:41
  پاسخ
  2 1

  با عرض سلام و خسته نباشید می خواستم بدونم آخرین گروه شغلی برای رانندگان پایه یک (روزمزد جاری)براساس طرح طبقه بندی مشاغل چند است .

 • بی نام
  چهارشنبه 8 خرداد 1392 - 09:43:45
  پاسخ
  6 2

  دفترداران مدارس که قبلا در پست متصدی امور دفتری یاخدمات ماشینی مدارس مشغول به کار بودند .ودرزمان اشتغال ازدریافت رتبه ارشدوخبره وعالی محروم بودندتکلیف چگونه خواهد بود؟

 • محمودمحمودی
  شنبه 9 آذر 1392 - 17:05:26
  پاسخ
  1 3

  باسلام اینجانب ازمورخه 1/7/92بازنشسته شدم ولی هنوز خبری ازحکمو حقوق نیست.چگونه زندگی کنیم. ازمنطقه گندمان

 • .......
  سه شنبه 17 دی 1392 - 20:40:39
  پاسخ
  8 2

  با زنشسته شهریور ماه 92هستم تاکنون حکم برقراری حقوق نزدند و می گویند شاید در بهمن ما انجام شود انهم قرار است با رتبه ارشد صورت گیرد سوال این است یک معلم چگونه می تواند با 5ماه بدون حقوق زندگی کند

 • میر بابایی
  یکشنبه 11 اسفند 1392 - 21:15:30
  پاسخ
  2 1

  چرا بازنشسته سازمان چای که در زمان شاغلی پست ریاست نداشست در بازنشستگی اش پست ریاست برایش منظور نمودند سرباز

  • بی نام
   یکشنبه 18 اسفند 1392 - 22:25:48
   3 4

   حالا شما دوست عزیز چرا حسودی میکنی حالا دولت یکبارخواسته به یک بازنشسته حال بده اشکال داره برادر عزیزم

ارسال دیدگاه

قوانین ارسال نظر
 • خبرآنلاین نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند
 • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید
 • اگرچه تلاش می‌شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 19 نوشته شود حداکثر تا 9 صبح روز بعد منتشر می‌شوند
 • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.

0/700

آخرین مطالب
x