+ A - یکشنبه 13 اسفند 1391 - 19:49:00 چاپ
امتیاز به مطلب 156 نفر

اختصاصی خبرآنلاین:نامه هاشمی طباء به ژاک روگ/ به این دلایل کشتی را المپیکی نگه دارید

ورزش > مدیریت ورزش - مصطفی هاشمی طبا در نامه ای به ژاک روگ از او خواست تا مانع از حذف کشتی شود. رئیس اسبق سازمان ورزش ایران که صاحب تنها کرسی ایران در کمیته بین المللی المپیک بود و به لطف اشتباه فاحش محسن مهرعلیزاده در دولت اصلاحات این جایگاه را از دست داد در نامه ای به رئیس کمیته المپیک خواست تا کشتی را در المپیک نگه دارد.

با سلام و آرزوی توفیق جنابعالی و اعضای کمیته بین المللی المپیک در پیش برد اهداف مکتب المپیزم و توسعه ورزش و تربیت بدنی در سراسر جهان نظر به اینکه اخیراً تصمیماتی در هیئت اجرائی آن کمیته (بدون حضور جنابعالی) در مورد ورزش کشتی اتخاذ گردیده است لازم می داند نکاتی چند را تقدیم نمایم باشد که در اجلاس آتی آن کمیته تصمیمات دقیق و صحیحی بمورد اجرا در آید .
1- بی گمان کودکان پس از یادگیری راه رفتن و دویدن همراه با همبازیان خود به اولین ورزشی که می پردازند زورآزمائی با یکدیگر و مبارزه های کودکانه است که طبعا شکل اولیه ورزش کشتی است و در این رهگذر به هیچ ابزار و وسیله ای نیازمند نیستند.
2- رویاروئی کودکان با یکدیگر یک پیام اصلی دارد. با دیگران بودن و در جمع بودن و گریز از تنهائی که طبعا پایه های حضور اجتماعی انسان و سهیم بودن در اجتماع را معنی می بخشد.
3- از مهمترین اصولی که المپیزم بدنبال آنست ارتقاء توانائی های تربیتی همراه با ارتقاء توانائی های جسمی است. در اینکه ورزش کشتی بهمان صورت کودکانه موجب رشد جسمی و ارتقاء توانائی های بدنی می گردد تردید نمی توان کرد. آنچه برای بیان مهمتراست ارتقاء توانائی های تربیتی است، گریز از خشونت همراه با مبارزه کامل، هم نشینی و دوستی پس از هر مبارزه ، رعایت سلامت حریفان، خویشتن داری با حریفان در مبارزات سنگین و بسیاری نکات دیگر تربیتی از عناصر مثبت ورزش کشتی است.
بنابراین ورزشی که از کودکی همراه انسان است و در همه نقاط دنیا اشکال مختلف آن وجود دارد و طرفداران فراوانی دارد چگونه نباید در عرصه المپیک نماینده داشته باشد. برای آوردن مصداقی از علاقمندی به کشتی خاطر نشان می سازد که در یکی از انواع کشتی بنام کشتی «چوخه» در استان خراسان، شمال غربی ایران، یکصد هزار علاقمند گردهم می آیند.
علاوه بر نکات فوق لازم می داند در مقایسه با برخی ورزش های دیگر که در المپیک است به برخی نکات اشاره نمایم.
1- از لحاظ آسیب رسانی: اصولا کشتی فاقد خشونت است و بیشتر هنر بکاربردن فنون است در حالیکه در ورزش های مثل بوکس، تکواندو هدف ضربه زدن هر چه قوی تر به حریف است. در بوکس به ضرباتی امتیاز می دهند که سرحریف را به پشت پرتاب کند. بنظر جنابعالی بعنوان یک پزشک صاحب صلاحیت آیا این ضربه ها به نخاع و مغز آسیب نمی رساند همچنین در تکواندو اصابت پا به سر باعث سه امتیاز برتری می گردد. آیا ضربان محکم پای یک تکواندو کار عقلائی و ورزشی است و به اهداف المپیزم نزدیک است. آیا تیغه شمشیر موجب مرگ یا آسیب دیدگی شدید شمشیر بازان نشده است؟ ممکن است گفته شود در کشتی هم آسیب دیدگی هست. بلی آسیب دیدگی ممکن است اما فقط در قبال تخلف از قوانین در حالیکه در ورزش های ذکر شده آسیب دیدگی بر اثر اجرای مقررات پیش می آید و ورزشکار حتما باید آن عمل را انجام دهد تا کسب امتیاز کند.

 در عین حال احتمال آسیب دیدگی بخاطر عدم اجرای مقررات در بسیاری از ورزش ها بیشتر از کشتی می باشد.
2- از لحاظ جذابیت و جذب تماشاگر: بدون تردید برخی از ورزش ها جذابیت بیشتری از کشتی دارد اما آیا جذابیت تیراندازی ، تیراندازی با کمان، تکواندو، جودو، شمشیر بازی، وزنه برداری، در حد کشتی می باشد.
3- از لحاظ نیاز به امکانات برای اجرای ورزش:
بدون تردید کشتی از ورزش هائی است که به کمترین امکانات نیاز دارد امکانات مورد نیاز تیراندازی ، سوارکاری، شنا، قایقرانی، ژیمناستیک و بسیاری از ورزش های دیگر بسیار گرانقیمت و در برخی موارد مانند تیراندازی و شمشیر بازی خطرناک و نیازمند تمهیدات ویژه می باشد در حالی که در کشتی کمترین هزینه را برای ورزشکار در بردارد.
4- از لحاظ هماهنگی در آمادگی: در ورزش کشتی همه اعضای بدن همه عوامل آمادگی جسمانی را با هماهنگی رشد می دهد عواملی چون سرعت، قدرت، چابکی، انعطاف، استقامت، تنفس، در حالیکه در برخی رشته ها فقط به سرعت و برخی فقط به استقامت توجه می گردد.
بنابراین عدم توجه به کشتی یعنی عدم توجه به یک ورزش کامل و همه جانبه.
البته ممکن است عوامل دیگری نیز مورد توجه کمیته بین المللی المپیک باشد که در این مختصر از آن ذکری بمیان نیامده است ولی بنظر می رسد در همین حد و با توجه به آنکه کشتی یکی از ورزش های المپیادهای اولیه باستانی بوده حفظ و حراست و ارتقاء آن ضروری باشد و یک رشته ورزشی عمومی، طبیعی، ساده، کامل همچون کشتی همچنان در عداد ورزش های المپیک باقی بماند.
از توجه ویژه آن جناب پیشاپیش سپاسگزاری می گردد و اطمینان حاصل است که تصمیم هیئت اجرائی در نشست بعدی این هیئت با حضور جنابعالی اصلاح و رأی به بقاء کشتی در بازی های المپیک داده شود از جنابعالی بعنوان حامی رشد و نه عامل حذف ورزش در تاریخ ورزشی جهان یاد خواهد شد.
ارادتمند شما

سید مصطفی هاشمی طباء 

 


To: H.E.Dr. Jacques Rogge
President, International Olympic Committee

Dear Mr. President,

Taking this opportunity I am pleased to present you my best appreciation and compliments for all your great hard work to develop the Olympic Movement all over the World.
Referring to the decisions taken in the IOC Executive Board meeting (in the absence of Your Excellency) regarding the omitting of Wrestling from Olympic Sports, hereby, I am pleased to send you some point of views may be considered precisely in next meeting of the Board.
1- Undoubtedly, the first sport that infants do after learning the walking and running, is grappling and puerile play that are the initial form of wrestling and for this mean they do not need to have any tools or instrument.
2- Confronting the children with each other has a main message. Interesting in plural life and escaping from loneliness naturally forms the foundations of human social life and being involved in community.
3- Promoting the moral principals as well as the physical competences is one of the most important goals which Olympism is seeking for. There is no doubt that such childish form of Wrestling causes the physical abilities development and growth. Keeping away from violence within the full fight, friendship and companionship after each competition, observing the health status of opponents, humility in heavy competitions and many other ethical values are the positive characteristics of Wrestling.
4- So how such kind of sport that is along with human being from childish time and has lots of fans all over the World, can be omitted from Olympic Games? For example, there is a type of wrestling under title of “Choukheh” in Khorasan, East Northern part of Iran, which gathers more than 100,000 spectators in each event to watch the competitions.

In addition to the above mentioned annotations, I deem it is necessary to point out to some other notes about Wrestling in comparison with other sports:

1- From sports injuries aspect: Principally, there is not violence in Wrestling and most part of it is the art of using the techniques, while in other sports such as Boxing and Taekwondo the goal is to kick/knock the opponent with most possible power. In Boxing the scores are given to the knocks which thrown back the opponent’s head. In your opinion as a competent physician, such kind of knocks does not injure the brain and spinal cord? Meanwhile, in Taekwondo, three scores are given to the kicks of the leg to head. Are the strong kicks of a Taekwondo athlete logical, reasonable and sportive movement? The foible has not caused the death or injuries of fencing athletes? It is possible to be said that in wrestling also there are injuries. Yes, there are but just against violation of rules and regulations, the injuries may happen. At the same time, in mentioned sports the injuries happen for observing the rules and when the athlete must perform the movement to achieve the score. It is obvious the probability of injuries happen due to non-applying of the rules in other sports is more than the Wrestling.
2- From attraction and spectator attracting aspect: Surely, some sports are more attractive in comparison with Wrestling, but are the attraction of Shooting, Archery, Taekwondo, Judo, Fencing, Weightlifting at the same level of Wrestling?
3- From facility requirements aspect: Undoubtedly, Wrestling is one of the sports which needs the minimum facilities to be performed, while, some other sports such as Shooting, Equestrian, Swimming, Canoeing, Gymnastics are very expensive for athletes and in some cases like Shooting and Gymnastics are dangerous.
4- From whole balanced qualities of body aspect: In Wrestling whole parts of body develop the physical fitness factors such as speed, power, agility, flexibility, stamina and breathing altogether, while in some other sports just some of these factors are considered. So inattention to wrestling means inattentiveness to a whole balanced complete sport.

Of course, maybe there would be other considerable factors for IOC which cannot be mentioned in this summarized description, but it seems the summary presented at this level and considering the fact that Wrestling is one of the ancient Olympic Games Sport, would be enough to prove the matter that securing and preserving the Wrestling as a public, simple and complete sport in Olympic Games is an essential issue for the Olympic society.

While, I appreciate Your Excellency for your special attention to this matter, confidently it is expected the IOC Executive Board will revise its former decision and will vote the Wrestling will be sustained in Olympic Games. Surely, by this mean, you will be known as the sponsor of Wrestling in the Olympic history and not as the factor in omitting the Sport from Olympic Games.

Thanking you in advance and looking forward to meeting you in a very near future, I remain,

With my best personal regards,

Yours sincerely,

 

4141
 

 

کلید واژه ها: المپیک - فدراسیون کشتی -
مطالب مرتبط
نظرات 2
 • ali_gh یکشنبه 13 اسفند 1391 - 21:30:27
  23 1 پاسخ به این نظر
  احسنت
 • بدون نام دوشنبه 14 اسفند 1391 - 12:35:37
  3 2 پاسخ به این نظر
  اومده بگه کشتی‌ خوبه حذفش نکنید گیر داده به تکواندو! خوب میزنن اونم حذف می‌کنن دیگه هیچی‌ مدال نمی‌گیریم
ارسال نظر:
 • 0/700
 • قوانین ارسال نظر
نقل مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
Copyright © 2011 khabaronline, All rights reserved