چهارشنبه 22 آذر 1396
چهارشنبه 1 آذر 1396 - 06:14:56 چاپ

رفتن به شرط زندگی

استان‌ها > فارس - «خبرجنوب» نوشت: خانواده هایی که به اهدای عضو عزیزان از دست رفته خود راضی شدند تقدیر گردیدند.

وحيد خيلي مردمدار بود، با وجود کار پر مشغله اش، عضو و در واقع مدير تيم امداد و نجات گروهي بود كه براي نجات افراد به مناطق صعب العبور ميرفتند. او هميشه دوست داشت به مردم كمك كند، برايش فرقي نمي كرد كي و كجا؛ وقتي 10 ماه پيش بر اثر تصادف ضربه مغزي شد، اصلاً تصور نمي كردم كه جانش را از دست داده باشد. خيلي با خودم كلنجار رفتم، آن ساعت ها برایم به اندازه سال ها گذشت. تصميمگيري سخت بود اما نمي دانم چگونه شد كه از خود بي خود شدم و نور اميدي در دلم تابيدن گرفت؛ جمله هاي پرسنل بيمارستان دائم در ذهنم مرور مي شد، «با اهداي اعضاي پسرتان «وحيد دهقان» مي توانيد جان چند نفر را كه از بيماري رنج مي برند و حتي زندگي آن ها در خطر است نجات دهيد». در مقابل مردم داري وحيد و خوبي هايي كه در زمان حيات داشت، چاره اي جز تسليم سرنوشت شدن نداشتم اما
مهم تر از همه اين بود كه با رضايت من و اهداي اعضايش، پسرم حتي با مرگ هم به ديگران كمك مي كرد!
به گزارش «خبرجنوب»، اينها را كبري دهقان مادر وحيد كه اعضاي او به 3 نفر اهدا شده مي گويد. او كه به مراسم تقدير از خانواده هاي اهداءكنندگان عضو دعوت شده است، مي افزايد: وحيد براي من حكم يك شهيد را دارد چرا كه حتي با مرگش هم جان چند نفر را نجات داد و از اين كه كليه ها و كبد پسرم به دختري 22 ساله، زني 48 ساله و آقايي 52 ساله اهدا شده تا آن ها از اين به بعد زندگي راحت تري داشته باشند بسيار خوشحالم اما كمي از دانشگاه علوم پزشكي شيراز گله مندم كه در اين 10 ماه احوالي از ما نپرسيد و حتي يك نفر هم براي تسكين دردمان مراجعه اي به منزل ما نداشت. پيشنهاد مي كنم تيمي به منظور سر زدن به خانواده هاي داغداري كه اعضاي فرزند يا ديگر عزيزان آن ها به بيماران اهدا مي شود، وجود داشته باشد. صبا شبانكاره همسر وحيد هم از هفت سالي كه از ازدواجش با وحيد گذشته بود حرف مي زند. او مي گويد: وحيد كسي بود كه هميشه دوست داشت به ديگران كمك كند و از تصميم گرفتن براي اهداي اعضايش خوشحالم، چون فكر مي كنم با اين كار باعث شادي روح او شده ايم؛ به نظرم وقتي يك نفر بتواند با مرگش هم به بيماري كمك كند او فردي سعادتمند است. همسر «نادر رفيعي» از ديگر اهدا كنندگان عضو هم مي گويد: نادر بر اثر يك حادثه دچار مرگ مغزي شد و از آنجا كه مطمئن بودم، خودش هم به اين راضي است، براي اهدای اعضايش رضايت دادم.
زهرا غني زاده مي افزايد: همسرم 56 سال داشت و يك اهدا كننده دائم خون بود. او هميشه اعتقاد داشت كه چرا اعضايي كه مي تواند به ديگران زندگي ببخشد و رنج آن ها را كم كند زير خاك بپوسد؛ او خود يكي از مشوقان بزرگ در زمينه اهداي عضو فرد دچار مرگ مغزي بود و در زندگي هميشه اين تصور را داشت كه بايد اهدا كننده باشد!
آذر، خواهر شادروان «قاسم افشاري» هم از شهامت مادرش در خصوص اهداي اعضاي قاسم مي گويد. او ياد آور مي شود: برادرم 29 ساله بود و بر اثر حادثه، مرگ مغزي شد. اعضاي او جان چند بيمار را نجات داده و من شخصاً به شهامت مادرم براي اهداي اعضاي پسرش افتخار مي كنم. مريم رحيم فر دختر شادروان «فريده قرباني كعبه وفا» نيز از بخشيدن تارهاي صوتي، كليه، قلب، قرنيه و كبد مادر به بيماران حرف مي زند. ندا رحيم فر ديگر دختر اين اهدا كننده عضو كه فوق ليسانس پرستاري است مي افزايد: با توجه به اطلاعاتي كه داشتم مي دانستم كه از نظر علمي وقتي بخش قشري مغز از كار مي افتد، فرد فوت كرده و مغز ديگر فعاليتي ندارد. با يك زندگي نباتي، امكان بازگشتي وجود ندارد و تا كنون در دنيا يك مورد هم اتفاق نيفتاده است، به همين دليل براي اهداي اعضاي مادرم به اعضاي خانواده تاكيد كردم.
پدر زنده ياد «الهام صابري نژاد» هم مي گويد: فرزندم بارها به خواب بستگان آمده و گفته من زنده ام و من با توجه به وجود اعضاي الهام در بدن چند بيمار به اين امر اعتقاد دارم و به تمامي افرادي كه در شرايط مشابه ما قرار مي گيرند توصيه مي كنم به اهداي اعضاي عزيزشان به بيماران نيازمند پيوند راضي شوند.
مادر «فائزه تابع بردبار» هم از مرگ مغزي دختر 16 ساله اش حرف مي زند و مي گويد: از اين که جان چند نفر با اعضاي فائزه نجات يافته خيلي خوشحالم و اگر چه نبودن او غم بزرگي است اما دلمان با اين رضايت آرام تر شده است. وی ادامه مي دهد: بعد از اين اتفاق، من، دختر و همسرم هم كارت اهداي عضو دريافت كرديم. آزاده سي سختي هم كه دخترش بر اثر غرق شدگي دچار مرگ مغزي شده، مي افزايد: «فاطمه مهبودي» به همراه برادرش مجيد غرق شد و هر دو از پيش ما رفتند، خيلي داغدار بوديم اما با فكر كردن به اين كه اهداي اعضاي فاطمه مي تواند افرادي را خوشحال و به زندگي برگرداند به اين امر رضايت دادم. مثل اين كه خدا به دلم انداخته بود افرادي را نجات دهم؛ بعد از آن به خانواده ام گفتم اگر امكان دريافت كارت اهداي عضو براي من فراهم نشد، در صورت مرگ مغزي اعضايم را ببخشند.
«مائده منصوري» هم كه سال گذشته دچار مرگ مغزي شده با رضايت خانواده اعضاي او به 8 نفر زندگي بخشيده است. مهسا خواهر مائده مي گويد: شرايط بسيار سختي براي پدر و مادرم ايجاد شده بود اما با توجه به توصيه هاي پزشكان آن ها قبول كردند كه اعضاي خواهرم به بيماران اهدا شود. مادر شادروان «محمد اميدي» هم خدا را شكر مي كند كه اعضاي پسر 11 ساله اش در بدن افراد ديگري است و به همين دليل او را زنده مي داند. مدير انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوي فارس در مراسم تقدير از خانواده هايي كه به اهداي اعضاي نزديكان شان رضايت داده اند يادآور مي شود كه مركز پيوند شيراز 5 سال متوالي بزرگ ترين مركز پيوند دنيا بوده و اين امر نشانگر همكاري
خانواده هاي افراد دچار مرگ مغزي براي اهداي عضو نيز است.
نادر معيني مي افزايد: بيش از 125 هزار نفر تا كنون در فارس كارت اهداي عضو دريافت كرده اند و اميدواريم با فرهنگسازي اين ميزان روزافزون شود؛ اميد افراد دياليزي به پيوند كليه است و با رضايت خانواده هاي مرگ مغزي مي توان از رنج بيماران كاست.
عضو تيم پيوند دانشگاه علوم پزشكي شيراز و هماهنگ كننده پيوند اعضاي بيمارستان بوعلي سينا نيز مي گويد: بيماران پس از پيوند بيش از تصور، دعاگوي افرادي هستند كه با اهداي اعضايشان توانسته اند رنج بيماري آن ها را كمتر كنند. محبوبه دهقاني مي افزايد: بسياري از افرادي كه عضو دريافت كرده اند، با خانواده افراد دچار مرگ مغزي سال ها رفت و آمد مي كنند و به گفته خودشان عضوي از خانواده آن ها مي شوند. وي يادآور مي شود: افراد دچار سیروز كبدي به دليل شدت بيماري دچار عوارضي از جمله خارش، زردي، بزرگ شدن شكم و مختل شدن زندگي مي شوند و برخي اگر پيوند نشوند به كما مي روند و طي 24 ساعت بايد پيوند كبد آن ها انجام گيرد وگرنه مي ميرند.
ديگر عضو تيم هماهنگ كننده پيوند اعضاي بيمارستان بوعلي سينا نيز يادآور مي شود: هر فرد دچار مرگ مغزي پتانسيل اين را دارد كه 8 نفر را با اهداي ريه، قلب، پانكراس، كبد، كليه و روده كوچك از بيماري نجات دهد. حميد رفيعي مي افزايد: علاوه بر اين مي توان كيفيت زندگي 52 نفر را با اهداي نسوجی مانند قرنيه بالا برد.
وي ادامه مي دهد: در حال حاضر حدود 27 هزار بيمار نيازمند عضو در كشور و 2 هزار نفر در استان وجود دارد؛ با اهداي پوست تنها لايه نازكي از پشت كمر جسد برداشته شده و به بيماران دچار سوختگي بالاي 60 درصد پيوند مي شود. با اين كار، بسياري از
آن ها با اين اقدام از مرگ نجات مي يابند.
در اين مراسم از خانواده هاي زنده ياد: پوريا زارع، فاطمه مهبودي، نادر رفيعي، محمد اميدي، فائزه تابع بردبار، قاسم افشاري، سارا محمدي، حميد رضا بهرامي، الهام صابري نژاد، وحيد دهقاني، مائده منصوري و خانواده زنده ياد فريده قرباني كعبه وفا كه به اهداي اعضاي نزديكان خود رضايت داده بودند تقدير به عمل آمد.

 

46

کلید واژه‌ها : استان فارس -
ارسال دیدگاه

قوانین ارسال نظر
  • خبرآنلاین نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید
  • اگرچه تلاش می‌شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 19 نوشته شود حداکثر تا 9 صبح روز بعد منتشر می‌شوند
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.

0/700

آخرین مطالب
x