کرباسیان: به‌دلیل نداشتن نقدینگی در لیست سیاه بانک‌ها بودیم

معاون صنعت،معدن و تجارت گفت:« تا پایان دولت یازدهم 73 پروژه که بخش عمده آن معدن و صنایع معدنی است،اجرایی خواهد شد.»

کاهش قیمت نفت پولدارها را بی پول کرد

جهان - پولدار ها روز به روز پولدار تر می شوند ولی نه در همه کشور ها.

خوانساری: تعلل در تعدیل نرخ ارز درست نیست

اقتصاد کلان - رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: «اقتصاد ایران باید یک‌بار برای همیشه تن به آزادسازی نرخ ارز بدهد تا بتواند قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی داشته باشد.»

آخرین مطالب
گفتگو