خاطره‌گویی نجفقلی حبیبی از نقش چپ و راست در بازنگری قانون اساسی

بیست و هفت سال پس از بازنگری در قانون اساسی، نجفقلی حبیبی از اعضای شورای بازنگری می‌گوید تکثر آراژء در آن شورا وجود داشت و هر دو جناح تصمیم‌گیر بودند.

مستقلین مجلس دهم؛ فراکسیون می‌شوند یا «سوفراکسیون»؟

مجلس - سومین فراکسیون در مجلس در حالی اعلام موجودیت کرده است که هنوز هویت مشخصی برای آن تعریف نشده و معلوم نیست قرار است مستقل باشد یا یک «سوفراکسیون».

بایدها و نبایدهای شش‌گانه رهبر انقلاب درباره جهاد روشنگری

رهبری - رهبر انقلاب تبیین حقیقت را «مهم‌ترین وظیفه» و «عمده‌ هدف انبیاء» می‌دانند و معتقدند بدون تبیین و روشنگری، «قطعاً هیچ فکری و هیچ اندیشه‌ متقنی، توفیق رواج و اعتقاد عمومی را پیدا نخواهد کرد.

آخرین مطالب
گفتگو