سه شنبه 3 بهمن 1396

ماندگاری، محسن

روزنامه نگارو پزوهشگر رسانه است. در بیست سال گذشته در مقام خبرنگار، دبیر سرویس سیاسی و سردبیر در روزنامه ها و خبرگزاری های کشور فعالیت کرده است.
  • در حکومت معصوم، کسی حق نقد ندارد!

    - سخنرانی هفته گذشته رئیس جمهور که در آن از ضرورت نقد در جامعه سخن گفته با خشم و عصبانیت زیادی در برخی مجامع مذهبی روبرو شده است.

  • انتقاد ضرغامی لازم بود اما کافی نیست

    - اصولگرایان جوان تنها در صورتی می توانند از شکست های پی در پی رهایی یابند که هزینه نقد مداوم علنی رهبران کهنسال خود را بپردازند، در غیر اینصورت همیشه در تمامی رقابتها باید چشم به دوپینگ بدوزند.

  • داغ احمدی‌نژاد!

    - روان‌شناسان می‌گویند در برابر هر داغی ۴ مرحله متوالی به ترتیب باید طی شود؛ انکار، خشم، غم و پذیرش.

آرشیو ماهانه
x