سه شنبه 3 بهمن 1396

وصفی، محمدرضا

متولد 1343 صادره از تهران، دکترای فرهنگ و تمدن، استاد دانشگاه تهران/ کتب: الفکر الاسلامی المعاصر فی ایران و ...
 • در گردنه‌های بسیط و سیال وزارت ارشاد

  - امروز رسانه ها حجم داده‌های رسمی مخاطبین را به اندازه‌ای بالا برده اند که گاه حرف زدن از وظایف وزارت‌خانه فرهنگ و ارشاد اسلامی ملل آور به نظر می آید.

 • اروپا تسلیم اقتدار زنان در سیاست

  - زنی دیگر، سکان هدایت کشور را در مهمترین پایگاه قدرت در اروپا- یعنی بریتانیا -به دست گرفت.

 • زلزله پسا برجام در غرب

  - دگرگونی های کنونی غرب و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، بی ربط به ''پسا برجام'' نیست.

 • پرسش های فلسفی نوجوانان فرانسوی

  - چند روز پیش، در فرانسه امتحانات عمومی و سراسری در پایان مقطع تحصیلی متوسطه انجام شد.

 • نخستین حضور ایران در نمایشگاه جهانی در سال 1873/عکس

  - ایران در نمایشگاه (اکسپو) جهانی سال 1873 که در وین اتریش برگزار شد، شرکت کرد. این نخستین حضور ایران در نمایشگاه جهانی بود.

 • ایران روی پله های تایتانیک!

  - با تحریم، همگان می دانند که ؛ چیزهایی ، می تواند در بساط نباشد!

 • صورت بندی گفتمان های اخلاق در اسلام

  - در تاریخ تمدن اسلامی، عرفای مسلمان ، حکیمان اشعری و اعتزالی ، فسلفه گویانِ مَشّائی و اشراقی ، پیروان حکمت صدرایی و نویسندگان معاصر ، هر یک به - اخلاق فضیلت مدار - که نقطه ثقل اصلی در شیوه اندیشیدن در حوزه اخلاق در اسلام است ، رویکردهایی داشته اند.

 • آیا "مدرنیته - دیجیتال" حافظه تاریخی ندارد؟

  - اشاره : (امروز بیست و پنج سال است که از سقوط دیوار برلین می گذرد، اما... !)

 • آرامش آلمان ها با کاغذ در عصر دیجیتال

  - شاید گمان غالب بر آن قرار گرفته باشد که دنیای دیجیتال ، تیک تاک آخر و زنگ جدا شدنِ کاغذ از دستان عُشقانِ خواندن را به صدا در آورده است. اما دنیای آلمانی زبان ، رفتاری متفاوت دارد. آنها در یک دست تبلت ، و در دست دیگر نشریه ای کاغذی به همراه دارند! چرا؟

 • زیستِ اخلاقی در جهان وطنِ پارسی اندیشان

  - اخلاقی زیستن ، بدون داشتن پاسخی موجه به پرسش های اخلاقی ، اماکن پذیر نیست. پرسشهایی مثل ؛ "چیستی انسان و ساز و کار روان انسانی " ، "چیستی زندگی و سعادت " ، "چیستی فضیلت و رذیلت " ، " چگونگی کرانه های فضیلت " ، " راه های قدم نهادن در این کرانه ها " عوامل فاصله یافتن از آن " و....

x