دوشنبه 2 مهر 1397
یکشنبه 11 شهریور 1397 - 10:45:15 چاپ

یک انتصاب جدید در بانک ملت

اقتصاد > گزارش آگهی - طی حکمی از سوی محمد بیگدلی، معاونت سرمایه انسانی بانک ملت تعیین شد.

رحیم طاهری بعنوان معاون مدیرعامل و عضو هیات عامل بانک ملت منصوب شد.

طی حکمی از سوی محمد بیگدلی، رحیم طاهری معاونت سرمایه انسانی بانک ملت شد؛ طاهری در سنوات گذشته بعنوان معاونت اجرایی مدیرعامل در تهران و مدیرکل نظارت اعتباری و مدیر شعب استان البرز در بانک ملت فعالیت می کرده است.

2121