پنج شنبه 25 مرداد 1397

تغییر مهم استقلال در جم

ترکیب استقلال در بازی امشب تغییراتی را به خود خواهد دید.

ناآرامی‌ها از اهواز و تهران به جم کشیده شد

لیگ برتر - حالا موج خشونت از تهران و اهواز به جم می‌رود و احتمالاً در جم هم شاهد دعوا‌های فرافوتبالی خواهیم بود. اما منطق می‌گوید حداقل این بار منتظر فاجعه نمانیم و برنامه پیشگیرانه داشته باشیم.

آیا عادل فردوسی‌پور و محمدرضا احمدی، خیابانی را چشم زدند؟

لیگ برتر - مازیار ناظمی معتقد است که جواد خیابانی چشم خورده.

آخرین مطالب