دوشنبه 23 مهر 1397

روحانی در جمع دانشجویان چه گفت؟

رئیس‌جمهور تاکید کرد: علت موفقیت‌هایمان در دولت یازدهم از امید به آینده شروع شد نه با کار و برنامه‌ریزی ما. قبل از برنامه و کار و تلاش ما، دیدگاه مردم نسبت به آینده، جامعه را درمسیر جدیدی قرار داد آن زمان هنوز دولت را شروع نکرده بودیم.

ابتکار:جریانی‌بامصونیت علیه‌دولت پروژه‌خائن‌سازی‌رادنبال‌می‌کند

دولت - معاون رئیس‌جمهور گفت: اصلاح‌طلبان با آقای رئیس‌جمهور وارد ائتلاف و پیمان شدند و روی پیمان و ائتلاف شان محکم و پابرجا هستند. یک بخشی از پیمان آنها این است که با طیف‌هایی همفکر و همسو با دولت همکاری کنند.

پیامک‌هایی که مردم برای موافقین سی‌اف‌تی فرستادند

احزاب و شخصیت‌ها - طی نظرخواهی که چندی پیش در خبرآنلاین منتشر شد کاربران این خبرگزاری برای نمایندگانی که به لوایح چهارگانه دولت رای مثبت دادند پیامک ارسال کردند که در آن‌ها نکاتی جالب و خواندنی وجود داشت.

آخرین مطالب