دوشنبه 30 مهر 1397

عبدالهی، شیرزاد

متولد: 1330/ تحصیلات: لیسانس/ سوابق: تدریس در دبیرستان‌های تهران، کارشناس مسائل آموزش و پرورش