پنج شنبه 26 مهر 1397

بهفرراد، محمدمهدی

متولد: 1362 تهران/کارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد/سوابق:معاون آموزش و پژوهش بنیاد ملی بازیهای رایانه ای/مدیر انستیتو ملی بازی سازی و مرکز رشد بازی سازی/معاون تولید بنیاد ملی بازیهای رایانه ای(۱۳۸۷-۱۳۹۰)/دبیر اولین جشنواره بین المللی بازیهای رایانه ای تهران (۱۳۹۰)/رییس اداره بازیهای رایانه ای معاونت امور سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۸۶-۱۳۸۷)/مشاور معاون امور سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۸۵-۱۳۸۷)
آرشیو ماهانه