پنج شنبه 26 مهر 1397

دوران، بهزاد

متولد 1345، تحصیلات: دكترای جامعه‌شناسی دانشگاه تربيت مدرس، لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه شیراز، مدرس دانشگاه های تربیت مدرس، هنرومعماری، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، سوابق: رئيس پژوهشكده علم سنجي وتحليل اطلاعات، عضو شوراي سردبيري كتاب ماه علوم اجتماعي، عضو گروه علوم اجتماعي دفتر برنامه ريزي و تاليف كتب درسي، كارشناس پژوهش اجتماعي موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمینی. آثار: پالايش نفت، نشانه شناسی رسانه ها و ...