سه شنبه 24 مهر 1397

میرزایی نیکو، قاسم

کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی‌/نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس دهم،عضوگروه مشاوران نهاد ریاست جمهوری در دوران اصلاحات،معاون بازرسی ویژه ریاست جمهوری و مشاور وزیر بازرگانی در اواخر دولت اصلاحات