پنج شنبه 26 مهر 1397

رزاقی، ابراهیم

.
 • هزینه های خوراک در ماه مبارک رمضان

  - یکی از مهم ترین مواردی که در حوزه اقتصاد می توان آن را مشاهده کرد و در رابطه با آن برنامه ریخت، بحثی تحت عنوان « هزینه های خوراک در خانواده » است.

 • مدیریت مهمتر از مالکیت

  - گفتگو با ایرنا

 • ایرانی ها از کی مالیات گریز شدند؟

  - بعد از انقلاب عده ای این ایده را رایج کردند که اخذ مالیات سبب تضعیف بخش خصوصی می شود.

 • فرهنگ مصرفی و افول اخلاق

  - فرهنگی که در آن رسانه ها به ما القا می کنند چه بخور چه بپوش و چه مصرف کن. این فرهنگ بیشتر مصرف کردن را ارزش می داند و این دقیقا نقطه مقابل ارزش های فرهنگی حداقل برای ما و دیگر کشورهای مسلمانی است که قناعت در آن ارزش اخلاقی تلقی می شده است.

آرشیو ماهانه